Upphovsrätt – varken samhällsfara eller nödvändighet

Det går ofta till en del överdrifter när det gäller diskussionen om upphovsrätten och de förändringar som förmodligen är nödvändiga på grund av internet. En del artister hävdar att det handlar om deras lön. Om det verkligen vore så, så var det hela enkelt att lösa.

Men det är ett fåtal artister och kulturarbetare som får sin försörning trygagd med hjälp av upphovsrätt. betydligt fler får sina största inkomster från uppträdanden och från olika typer av kommunala, regionala och statliga bidrag. Det gäller de flesta som arbetar på institutiosnteatrara, i filmbranschen, på fria teatergurpper, musikgruperp osv. Upphosvsrätten ger stora pengar bara till ett fåtal och de tjänar allt mer, inte mindre. På grund av eller trots internet och illegal fildelning. För detta lilla fåtal artister har fildelningen en marginell effekt på inkomsterna.

För de, förmodligen ännu färre, som är beroende av inkomster från upphovsrätt och liknande, så kan det lösas på flera sätt, konstnärslöner, bredbansavgifter etc. Det finns flera sätt och dessa sätt kan dessutom kombineras. Det finns ingen anledning för artister och upphovsmän att gorma sig hesa för att bevara upphovsrätten till varje pris och för att på alla sätt stoppa fildelningen. För även om upphovsrätten avskaffades helt skulle de flesta artister och kulturarbetare utan problem kunna försörja sig. Folk slutar inte köpa musik, folk slutar inte köpa böcker. kanske blir det lite färre sålda för storsäljarna, men det spelar ingen roll. En del andra skulle sälja mer, en del skulle få spela mer live, en del skulle få leva på bidrag, konstnärslöner och liknande. Det är liksom ingen ko på isen. Det finns lösningar som är bra för samhället och bra för de flesta.

På samma sätt är det om upphovsrätten behålls. Det är knappast nån större fara för samhället och civilisation om upphovsrätten behålls och anpassas till moderna förhållanden. För det kommer att ske, oavsett Ifpi:s, Antipiratbyråns och andra konservativas ansträngningar. Man kan låta internet utvecklas fritt och lösa ersättningsproblemen och försäljningsproblem med nya tjänster och system. Det går, samhället lär inte gå under. För det är klart att kapitalismen löser detta inom sig, det finns inga hinder för det, själva produktisonsförhållandena, tekniken och distributionsformerna kan förändras inom kapitalismen. Det hyser jag inga tvivel om. Det har hänt många gånger förut.

Det här innebär också att just frågan om fildelning, upphovsrätt etc inte är en viktig fråga ur klassynpunkt eller fördelningssynpunkt. Det är kanske den fråga som för Piratpartiet till EU-parlamentet, men det är inte den fråga som har störst betydelse för de flesta människor. När det gäller just Piratpartiet frågor så är den andra frågan de är engagerade i betydligt viktigar, det handlar om integriteten och övervakningen. När det gälelr det så finner hjag dock vänster betydligt mer övertygande i sitt försvar av integriteten. Vänsterpartiet har i riksdagen och EU varit det mest konskeventa partiet när det gällt att bekämpa ökad repression och övervakning. I viss konkurrens med miljöpartiet. Dessa partiers moderna historia viser att de är påliitliga i dessa frågor.

Pålitligt är också ArbetarInitiativet som står för en politisk tradition som redan på 1920-talet bröt med dne sovjetiska kommunismen (Vänsterpartiet bidlades 1929 genom ett ingripande från Sovjetledarna och den internationella organisation de kontrollerade, Komintern). ArbetarInitiativet baserar sig alltså på politiska traditioner som grundats i försvar av intergritet och demokratiska rättigheter för över 80 år sedan. ArbetarInitiativet bygger alltså på 80 års erfarenheter av att stå för de uppfattningar Piratpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet numera också har i frihets-, integritets-, övervaknings- och kontrollfrågor. Dessa problem och frågor kan dock inte lösas inom det kapitalistiska systemet, ty den ökade kontrollen är en produkt av det kapitalistiska systemet och leder till det förväntade, mer övervakning av politiskt oppositionella och arbetare.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

5 svar på “Upphovsrätt – varken samhällsfara eller nödvändighet”

 1. 1. Du skriver att det inte är en samhällsfara att behålla dagens upphovsrätt och länkar till dagens SvD. Men Brändén konstaterar i artikeln att den övervakning som måste till för att behålla upphovsrätten _är_ ett samhällshot. Lite otydligt hur du menar alltså.

  2. I dagens riksdag är det otvivelaktigt så att Mp och V är de enda som inte gjort bort sig vad gäller integritet. Och jag har inga skäl att ifrågasätta ArbetarInitiativets ambitioner.
  Men, en röst på Piratpartiet är en entydig röst för demokrati och personlig integritet. V, Mp och AI har även andra frågor på sin agenda och att rösta på dem ger inte lika tydliga signaler till S och Alliansen. Skälet att rösta på Pp är inte att dess ledarpersoner ska bli försörjda utan att Sverige och EU ska ändra politik – om det sedan blir S eller Alliansen som återinför demokrati och integritet med Pps hjälp spelar ingen roll. Det viktiga är att de ändrar sig nu.

 2. 1. Jag menar att sambandet som Brändén tar upp är fel. Vilket också står i mitt sista stycke och i några av de länkar som finns där. Dvs fildelningen är inte orsaken till övervakningen. Jag har utvecklat de i ett annat inlägg.

  2. Piratpartiet kan inte förändra något. allt fortsätter som förut. Pirtapartiet är inte mot kapitalismen, det måst man vara för att kunna bekämpa den ökade övervakningen och kontrollen. Detta eftersom den är en konsekvens av kapitalisemn. Därför är det meningslöst att rösta på Piratpartiet. Det sänder inte ens en signal. Något vi förstås kan ha olika åsikt om.

 3. Slutsatsen av ditt resonemang är:

  a)Om man tror att den personliga integriteten säkerställs genom att vi avskaffar kapitalism och ersätter det med ett socialistiskt system, så ska man rösta V.

  b) Om man inte vill ha ett övervakningssamhälle och inte tror att ett socialistiskt system säkerställer den personliga integriteten, då ska man rösta på PP.

 4. Jeje: PÅ V eller AI. Problemet är att V är allierade med socialdemokraterna. Spelar iofs mindre roll i EU-parlamentet där man tillhör olika grupper.

  2. Är man borgerlig motståndare till övervakningsamhället och tror att det går att var det, är det bättre att rösta på PP än på nåt annat brogerligt parti

Kommentarer är stängda.