Uppsala kommun betalar sig fria

Uppsala kommun har avskedat en person olagligt, något som Arbetsdomstolen (AD) slagit fast. Man gör dock inga åtgärder för att förbättra det som var orsaken till konflikten med den avskedade och den tidigare anställda, Elvira Nordlund, får inte heller tillbaka jobbet. Detta trots att AD bedömt att avskedet var olagligt enligt Lagen om anställningsskydd (LAS).

Istället för att ta tillbaka Elvira Nordlund och åtgärda de eventuella problemen med rasism som finns på arbetsplatsen väljer Uppsala kommun att betala skadestånd till henne. Det är något de är tvungna till enligt nuvarande lagstiftning kring anställningar. Det hela regleras i Lagen om anställningskydd (LAS):

Skadestånd

38 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer. En arbetstagare är skadeståndsskyldig om han eller hon inte iakttar den uppsägningstid som anges i 11 § första stycket.
Skadestånd enligt första stycket kan avse både ersättning för den förlust som uppkommer och ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär. Ersättning för förlust som avser tid efter anställningens upphörande får under alla förhållanden bestämmas till högst det belopp som anges i 39 §.
Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.
39 § Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har förklarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin vägran betala skadestånd till arbetstagaren enligt följande bestämmelser.
Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses och bestäms till ett belopp motsvarande
16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,
24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,
32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.
Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter flera månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader hos arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit anställd mindre än sex månader, skall beloppet likväl motsvara sex månadslöner. Lag (2007:389).

Det finns många borgerliga politiker som vill avskaffa LAS och även Svenskt Näringsliv brukar ibland vara ute och vifta med anledning av LAS. Om LAS inte funnits hade Elvira Nordlund kunnat avskedas rakt av och hon hade inte kunnat får rätt i AD och inte heller kunnat få skadestånd eller någonting. Är det verkligen ett sådant samhälle som kritikerna av LAS vill ha? Förmodligen är det så, men de brukar inte säga det rakt ut.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • TRBNGR

  /*borttaget, personangrepp*/ #AS

  Att det inte rullat in mängder av anonym information om att arbetsituationen är fortsatt bedrövlig gör att jag inte kan dra andra slutsaster än att situationen har förbättrats, för det är väl media vi skall använda som beslutsunderlag?

 • Visst är det bra att LAS finns när sådant här händer, men jag tycker att ersättningen är alldeles för låg. En miljon räcker inte om man blir av med jobbet.

  Och jag undrar varför ingen blev fälld. Kommunen betalar skadestånd, men ingen verkar ändå vara fälld för något brott.

 • Anders_S

  Uppsala kommune har inte brutit mot nån lag i brottsbalken. Det är inget brott som behandlas i tingsrätt osv.

  Men de har dömts skyldiga i arbetsdomstolen och har dås om val att återantälla, eller om de vägrar göra det så får de betala skadestånd. Men det är klart att det är för lite pengar det handlar om.