Polisen utreder polisen – utredning läggs ner

Johan Liljeqvist dog vid ett polisingripande. Av våld från poliserna, som jag ser det av övervåld. Frågan utreddes först av polisen internutredare i Göteborg (fast utredningen leddes formellt av en åklagare förstås) och de lade snabbt ner utredningen. Sen fram kom det fram, i media, att många formella fel gjort under förundersökningen, folk inte förhörts, uppgifter utelämnats och hemlighållits osv. En massa saker gjordes fel helt enkelt.

En ny utredning tillsattes, ledd av åklagaren Björn Eriksson, riksnedläggaren. Han satte samma poliser som gjort den första undermåliga utredningen på att göra en ny utredning (varför utser man inte några andra)  med förutsägbart resultat. Man har nu lagt ner undersökningen igen. Helt förväntat förstås. Utredningar av svenska polisers eventuella brott missköts konstant och slutar oftast med en nedlagd förundersökning.

Så kommer det att förbli intill dess att en separat myndighet skapas för att undersöka misstänkta brott inom polisen.  Då blir det inte längre arbetskamrater som utreder polisernas brott. På detta sätt fungerar det i många andra länder och på vissa håll finns det två eller flera polisstsyrkor för att de ska kunna utreda och hålla koll på varandra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements