Wikström – Mon och Nordmaling

Del 5 av 14 i serien Träbaroner

Två bröder i familjen Wikström från Östersund kom att bli aktiva i den svenska skogsnäringen: Köpmannen och virkeshandlaren Nils Wikström (1813-1874) köpte 1861 Mons ångsåg, anlagd 1851 invid Sundsvall, från Friedrich Bünsow och byggde upp en betydande rörelse. Brodern Per M. Wikström (1817-1880) blev inflytelserik trävaruhandlare i Stockholm med firma P. Wikström Jr och skaffade ägarintressen i Skuthamns såg utanför Piteå och  i Nordmalings Ångsågs AB.

Nordmalings Ångsågs AB
bidlades 1862 på initiativ av Per M. Wikström i Stockholm och kom att utgöra en stark konkurrens till den äldre sågen vid Olofsfors Bruk. Detta bruk försökte stoppa etablerandet av Nordmalings Ångsåg, men det hela slutade med att Olofsfors Bruk blev uppköpt av Nordmalings Ångsågs AB. Nordmalings Ångsåg byggde en såg i Rundvik. Rundvikssågen startade produktion 1863.

Driften vid Mons sågverk las ner 1919 och bolaget köpte istället Carlsviks sågverk på Alnön där verksamheten fortsatte. 1921 hade Nordmalings Ångsåg 290 anställda och Mons Trävaru 400. Det sistnämnda bolaget, Mons Trävaru AB var då sålt av familjens sen ett år tillbaka och i likvidation. Nils Wikströms son Gregor Wikström (1850-1927) var aktiv i Mons Trävaru 1886-91 men var inte så intresserad av affärer utan drog sig ur den aktiva verksamheten.

1920 köptes Mons Trävaru AB av Centralgruppens Emissions AB som sedan sålde av företagets egendomar till Enhörning, Sund (Hammarberg) och Wifstavarv (Wallenberg). Centralgruppens Emissions AB var ett riskkapitalbolag knutet till Skandinaviska Banken.

Familjen Wikström ägde från start också en stor ägarandel i Jämtlands Folkbank och fortfarande 1972 kontrollerade man den lilla banken tillsammans med familjen Persson och Sundsvallsbanken. I den senare banken (tidigare Sundsvalls Enskilda Bank) var man också en större delägare.

Den andra grenen av familjen Wikström behöll sina skogsindustriintressen och 1929 kompletterades sågverket med produktion av träfiberskivan Masonite (Masonit) i en nyuppförd fabrik. Produkten hade utvecklats och patenterats av amerikanske ingenjören William Mason och blev ett lyckokast. Företaget leddes vid denna tidpunkt av Carl Wikström (1884-1962)

1964 hade företaget omkring 800 anställda. 1966 bytte bolaget namn till Masonite AB. 1970 brann såghuset ner till grunden men återuppfördes 1972. 1972 ägde familjen Wikström fortfarande majoriteten av aktierna i bolaget. Detta år hade bolaget cirka 600 anställda. Belastningen gjorde dock att epoken Masonite AB delvis tog slut 1982, då investmentbolaget Skrinet köpte upp företaget.

Därfter påbörjade en cirkus med styckning och försäljning av Masonite AB i rent spekulationsyfte och med inriktning på snabba och kortsiktiga vinsthemtagningar:

Nästa affär blev ett uppköp av sågverksföretaget Masonite AB som hade stora tillgångar i form av skog och ett modernt sågverk. Masonite AB hade under en tid använt realiserade pengar från markförsäljningar och försäljning av dotterbolaget Vännäs Kraft för att köpa upp aktier i Skrinet. Masonite övertog bl.a. Askens nästan 40% i Skrinet. Men i mars 1982 så köptes alltså istället Masonite av Skrinet.

Betalning skedde återigen i aktier. Masonites ägare, däribland familjen Wikström som en gång grundat bolaget och dess VD Jan-Eric Österlund blev nu stora ägare i Skrinet. Några månader efter att affären gått igenom såldes tillgångarna i Masonite AB ut för dubbelt så mycket som Skrinet gett för hela företaget. Även Masonites innehav av Skrinet-aktier gav en stor förtjänst vid försäljningen av dessa. PK-banken (senare Nordbanken) stod för en del av finansieringen av det konsortium som köpte Masonites skogstillgångar.

Carl Wikström (1923-2004), yngre son till Carl Wikström grundade Carl Wikströms stiftelse för en del av de pengar försäljningen till Skrinet och efterföljande spekulationer gav. Hans syster Margit Wikström (1890-1980) gift med Nils Gustaf Bonde af Björnö (1874-1951), vars bror Carl Gustaf Bonde i sitt andra gifte var gift med Ebba Wallenberg, syster till bröderna Marcus och Jacob Wallenberg. Paret Nils Gustaf och Margit Bonde lät uppföra Villa Bonde i Stockholm bredvid Carl Wikströms Villa Wikström.

Sen 2006 ägs Masonite AB av det norska företaget Byggma ASA och sysselsätter 90 personer. Företaget P. Wikström Jr finns ännu och är ett aktiebolag sen 1940. Företaget äger bland annat Olofsfors Bruk (cirka 100 anställda) och en del andra småföretag. Total har en lilla koncernen några hundra anställda och ägs av Anders Wikström.

Ando Wikström som arbetar på Catella är sannolikt ättling till den gren av familjen Wikström som härstammar från Nils Wikström och som ägde Mons sågverk i Sundsvall.

Läs mer: Wikipedia Nordmaling, DN, Folkbladet, VK, Allabolag.se, ST, Villa Marieberg,

Andra källor:
Svensk Industrikalender 1921
Svensk Industrikalender 1974
Veckan Affärer, Sveriges 1000 största företag 1973
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Forsgren & Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1972
Forsgren, Vem äger vad i svenskt näringsliv, 1976
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Fahlen – Ekman – Mannerfelt – Dynäs och SvanöGjörud, Norberg och Hedberg – Forss och Björkå >>
Advertisements