Fattigdomen ökar i Sverige

Enligt Socialstyrelsens årsrapport för 2009 så ökade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökade med 17 procent 2009. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, fortsätter alltså att öka. Socialstyrelsens årsrapport för 2009 visar att kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättningar till flyktingar har ökat med 17 procent jämfört med 2008. Detta är en av många indikationer på att fattigdomen i Sverige ökar. Det betyder förmodligen också att allt fler ramlar ur system som arbetslöshetskassa och sjukkassa liksom att fler är arbetslösa.

Enligt Socialstyrelsens årsstatistik 2009 betalades 11 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd under året, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2008. Vid jämförelse under en längre tidsperiod, 1990-2008, var utbetalningarna av ekonomiskt bistånd som högst under den ekonomiska krisen på 1990-talet. Den högsta utbetalningen gjordes 1997, motsvarande 14,4 miljarder kronor (jämförelse med inflationsjusterade belopp enligt KPI).

Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd under 2009 har ökat till cirka 237 000 hushåll, vilket är drygt 22 100 fler jämfört med 2008.

Yngre människor är de som drabbas hårdast av den ökande fattigdomen och nästan hälften (41 %) av de som får ekonomiskt bistånd är mellan 18 och 29 år.

Utvecklingen mot en ökad fattigdom har fortsatt under 2010 och den 9 juni 2010 publicerades kvartalsrapporten för ekonomiskt bistånd första kvartalet 2010 med statistik över utbetalade belopp (riks-, läns- och kommunnivå). Rapporten visar att det under första kvartalet 2010 betalades ut 2917 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd, en ökning med 8 procent jämfört med första kvartalet 2009.

Intressant?
Bloggat: Krassman, Röda Malmö, Peter Andersson,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements