Förtätning vid Avenyn

Tydligen ska de moderna funkishusen i kvarteren mellan Vasagatan och Engelbrektsgatan på västsidan av Avenyn byggas om så det blir fler ändamålsenliga affärs- och verskamhetslokaler samtidigt som fler lägenheter byggs. Lägenheterna ska byggas på baksidan av kvarteren mot Teatergatan där det idag finns ett antal lägre funkishus stadda i visst förfalla. I flera fall är dessa låga delar en del av fastigheten som vetter mot Avenyn. Fastigheterna går alltså i många fall genom hela kvarteret och en del av dem saknar butikslokaler.

En ombyggnad som innebär fler butikslokaler och lägenheter i centrala lägen är bra så länge det inte förstör något kulturhistoriskt värdefullt och det sker inte i detta fall. En motsvarande förändring av kvarteret mellan Vasagatan och Storgatan (engelska kvarteret) skulle exempelvis vara oacceptabel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Bra med mer lägenheter i centrala Göteborg. En mix av kontors, affärs och boende är enbart bra för att ha en levande stadskärna. Då naturligtvis utan att förstöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer som du säger Svensson.

  Men om man tror att det blir lägenheter för vanligt folk så bedrar man sig. Och med vanligt folk så avser jag en normalinkomsttagare. En arbetare alltså. Förmodligen blir det lägenheter som kommer att kosta skjortan. Synd att allmännyttan inte har mer inflytande i centrala Göteborg så att vi får en blandning av folk från olika inkomstklasser. Det skulle i långa loppet gynna en levande stad och hindra den inkomst- och bostadssegregation av folk som idag förekommer och förebygga många av de problem vi idag ser.

  • Anders_S

   Ulf Varegk: Det blir förstår inga bostäder som vanligt folk har råd med. Det kan vi utgå ifrån. Detf isnn möjlighetr att bygga många och billiga lägenhter central i Göteborg redan nu. Men kommunens beslutsfattare verkar inte vilja göra det. Längs med Mölndalsvägen finns mängder med tomma ytor och tomter som kan bebyggas. Det är 15-25 minuter från centrala Göteborg om man går och 5-15 minuter om man åker kollektiv med den väl utbyggda kollektivtrafiken i området.

 • Undrande

  Varför skulle det vara ”oacceptabelt” att göra samma sak med kvarteret mellan Vasag och Storg? Vilka värden skulle gå förlorade om Teaterg även där förvandlades från bakgård, i bästa fall ful och livlös genväg, till en stadsgata som folk faktiskt besöker och vistas på?

  • Anders_S

   Undarande: Därför att det kvarteret är ett unikt exempel på en viss sorts kvarter, det enda i sitt slag i Sverige. Ett klassiskt engelskt kvarter. Kvarteret var privatbostäder år rika och baksidan var deras vagnslider osv. allt detta finns kvar och gör kvarateret till ett unikt tidsdokument över överklassens boende vid en viss tid. Det finnsinga nya hus i kvarteret medankvarteren mellan Vasagatan och Engelbrektsgatan i huvudsak består av hus byggda på 1960-talet och 1970-talet utan kulturhistoriskt värde. Sök på ”engelska kvarteret” så hittar du säkerligen