Alliansregeringen anpassar sig till sd

Främlingsfientliga sverigedemokraterna vill att kristendomen åter ska bli nationaltro och statsreligion. Speciellt värnar man om den protestantiska svenska kyrkan som en del av det traditionella svenska kulturarvet (och glömmer därmed äktnordisk asatro och 500 år av katolicism i Sverige).

Nu anpassar sig den borgerliga alliansregeringen till smygrasisterna i sd genom att gå emot skolverkets förslag att alla religioner ska bli mer jämställda i religionsundervisningen. Precis som sverigedemokraterna vill den borgerliga fyrpartiregeringen att kristendomen ska behålla sin privilegierade särställning i skolan.

Även borgerliga Göteborgs-Posten håller med om att kristendomen ska vara den viktigaste religionen i skolans värld. Man hänvisar till att den kristna religionen är en viktig del av Sveriges historia. Precis. Historia. Det är just i historieundervisningen kristendomen ska ha den särskilda ställning den faktiskt har där på grund av sina 1000 år av påverkan på Sverige. Oavsett om man är kristen, muslim, ateist eller buddhist så har kristendomen (i katolsk och protestantisk form) haft ett enormt inflytande över vår gemensamma svenska historia.

Kristendomen sägs också vara en viktig del av det västerländska kulturarvet . Men Europas kulturarv har ju sina rötter i ”storebror” Asien, vilket bland annat boken ”Västerlandets österländska ursprung” visar. Den ursprungligen judiska kristendomen kommer ju som bekant från Mellanöstern, en del av Asien och Österlandet.

Nej, religionen ska vara en individuell privatsak i en demokrati med lika rättigheter och lika värde för alla medborgare. Ingen religion ska pekas ut som mer svensk än andra, för då utpekas samtidigt svenskar med andra religioner som andra klassens medborgare – som inte riktigt äkta svenskar. Det liknar väldigt mycket rasism och islamofobi.

Individen med sin valfrihet, och familjen hemma vid köksbordet ska bestämma vilket religion de vill sätta först. Det ska inte staten göra. Det om något borde väl en borgerlig högerregering förstå.

Särskilt en regering som säger sig inte vilja kompromissa med invandrarfientliga sverigedemokraterna.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Christermagister1, 2, Lasses blogg, Annarkia,
I media: GP, DN1, 2, 3, 4, 5, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Hans Norebrink

    På sikt bör Svenska kyrkan byta namn till Lutherska kyrkan och förlora all kvarvarande särställning. Gamla kyrkor tillhör hela svenska folket som historiskt-kulturella monument och bör föras över i statlig ägo. De kan då användas av alla religioner och till andra ändamålsenliga samlingar.

    Fungera alltså lite som det Guds hus kristna och muslimer nu bygger tillsammans (de samarbetar nu även i broderskapsrörelsen, en del av vänstern, och i dess tidning Tro & Politik, som har kristna ledare och kåserier och muslimska ledare och krönikor).

    På sikt bör alla högtider avkristnas och nationaliseras i sekulär form. Moskéer och tempel bör få generösa statsbidrag för att kompensera för tusen år av gynnande av kristendomen.

    Allt detta är åtgärder för att göra alla religioner lika svenska och lika värda. Till likvärdiga integrerade delar av det svenska folket och den svenska nationen.