Toleransen bland ungdomar ökar – minskande rasism och intolerans

Levande Historia har gjort en rapport om intolerans bland ungdomar, en slags uppföljning till den gamla intoleransrapporten. Problemet är att deras undersökning har ett mycket stort bortfall och bortfallet är allra störst i Stockholmsområdet. Förutom detta så är urvalet av skolor redan från början skevt. Att dra vittgående slutsatser från undersökningen om det handlar om små förändringar är inte möjligt. Vi kan möjligtvis se vilken typ av rasism och intolerans som är vanligast och vilken som är ovanlig och om det finns stora ändringar i tyckandet så kan det betyda verkliga förändringar.

Absolut vanligast är en negativ inställning till romer, medan alla andra typer av intolerans är ungefär lika vanlig. Men alla siffror på andelen som har en negativ uppfattning om nån grupp är ungefärligen lika stora, ungefär 18% är negativa till judar, lika stor andel negativa till homosexuella, lika stor mot muslimer och lite fler mot romer (cirka 24%). När det gäller romer är det en stor skillnad på inställningen hos människor födda i Sverige (mer negativa) och hos invandrare, likaså när det gäller judar (invandrarungdomar är mer negativa) men det finns mycket små skillnader på inställningen mot andra grupper som muslimer och judar.

Om det finns några förändringar som är signifikanta i undersökningen jämfört med intoleransrapporten  2003 så är det faktiskt inte att antisemitismen skulle öka (vilket i sig är tveksamt, men fullt tänkbart med tanke på utvecklingen i Mellanöstern som ju påverkar detta), utan att motståndet mot huvudduk i skolan och i TV-program har halverats och inställningen till homosexuella har blivit mycket positivare.

Intoleransen bland ungdomar tycks alltså minska.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Nu är det ju Levande Historia som gjort rapporten, vilket gör att den inte är trovärdig i sig. Levande Historia har en tradition av att ställa konstiga frågor i hopp om att få önskade svar. Minns deras undersökning då de fördömde lärarna i skolan för deras dåliga kunskaper om den nazistiska förintelsen.

  Det visade sig att det handlade om träslöjdslärare för elever i 6:an inte kunde ge den exakta procenten judiska barn som dog i de tyska koncentrationslägren. Endast hälften av tillfrågade orkade ens svara vilket gjorde den statistiskt ointressant.

 • patrick

  det som vore intressant att se som inte frågades var volken etnicitet och religion respektive svarande tillhörde.
  då hade det dock blivit svårt för PK eliten att förklara varför judehatet ökat….

  • Anders_S

   patrick: Jag förstår inte riktigt vad du menar. Det framgår att antisemitismen inte ökat. Jag har letat som sjutton efter belägg för påståendet som SVD för fram, men inte kunnat hitta något vetenskapligt hållbart, eller rättare sagt inget alls i undersökningen. SVD har alltså fel. Men ungdomar från muslimska familjer är mer antisemitiska än andra- Inget förvånande där utan välkända fakta sen tidigare.

 • Pingback: Terroristen från Tranås « Pinglans Tankar – den ej politiskt korrekta bloggen()