Fackliga blockader är inte utpressning

Fackföreningar är ett sätt för de svaga att bli starkare. När man inte klarar sig själv sluter man sig samman för att bättre kunna kräva sin rätt. Detta är en nödvändighet i en demokrati, oavsett ekonomiskt system, för det kommer alltid att finnas människor eller grupper av människor som är starkare av en eller  annan orsak och därför finns det alltid ett behov för de svagare att sluta sig samman i rörelser, föreningar, organisationer.

För arbetare och många andra i det kapitalistiska västerländsk samhället så brukar en del av dessa föreningar kallas fackföreningar. Arbetare använder dessa föreningar för att på ett gemensamt och kollektiv plan tilltvinga sig, kräva rättigheter, förbättringar och inflytande. Det är en del av demokratin att det ska fungera så. Man kan skaffa sig mer inflytande, bättre arbetsvillkor och bättre löner genom en rad olika metoder. Alla är en del av demokratin om vi vill ha en fungerande demokrati alltså. Det gäller förhandlingar, strejker, övertidsblockader, blockader, sympatistrejker, sjukskrivningsaktioner och vad det än vara månde.

Detta oavsett vilka lagar och regler som de aktuella makthavarna i landet har satt upp. Oavsett vilka regler som de starkare i ett samhälle satt upp. För precis som folket i Tunisien har rätt att bryta mot lagen för att få det bättre har folk samma rättighet i Sverige. Detta oavsett om de starkare i ett samhälle manipulerar och på alla sätt försöker kringgå arbetares och anställdas möjlighet att kollektivt organisera sig. Det betyder att syndikalisterna har all rätt i världen att organisera en blockad mot Berns eller mot vilket företag de vill. Oavsett hur de starkare upplever det.

Självklart kan strejker, blockader och andra upplevas som utpressning av den som blir utsatt. Men vad är då inte arbetsgivares hot om sparken eller ingen anställning, inget jobb, om man inte uppför sig så som de starkare i samhället vill. Det om något handlar väl om utpressning mot den enskilda människan.

Intressant?
Läs mer: Radar, Motvalls, Fria,
Borgarmedia: DN1, 2, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Anonym

  Om en fackföreningsblockad vore utpressning, vad är då en arbetsgivare som säger ”Om du inte gör detta så får du sparken”.. Samma sorts utpressning, bara med olika insats. Arbetarna kan bara ge sin arbetskraft, och de har också rätten att ställa krav för att erbjuda den. Arbetsgivarna har pengarna, och därmed privilegierna, men ingen klagar när de avskedar någon eller hotar med att avskeda någon om den anställde inte gör precis som arbetsgivaren tycker. Men, så fort arbetarna gör samma sak så anser man det vara omoraliskt och nära på illegalt..

  Dubbelmoral, någon..

 • Anonym

  Om en fackföreningsblockad vore utpressning, vad är då en arbetsgivare som säger ”Om du inte gör detta så får du sparken”.. Samma sorts utpressning, bara med olika insats. Arbetarna kan bara ge sin arbetskraft, och de har också rätten att ställa krav för att erbjuda den. Arbetsgivarna har pengarna, och därmed privilegierna, men ingen klagar när de avskedar någon eller hotar med att avskeda någon om den anställde inte gör precis som arbetsgivaren tycker. Men, så fort arbetarna gör samma sak så anser man det vara omoraliskt och nära på illegalt..

  Dubbelmoral, någon..

 • Anonym

  Om en fackföreningsblockad vore utpressning, vad är då en arbetsgivare som säger ”Om du inte gör detta så får du sparken”.. Samma sorts utpressning, bara med olika insats. Arbetarna kan bara ge sin arbetskraft, och de har också rätten att ställa krav för att erbjuda den. Arbetsgivarna har pengarna, och därmed privilegierna, men ingen klagar när de avskedar någon eller hotar med att avskeda någon om den anställde inte gör precis som arbetsgivaren tycker. Men, så fort arbetarna gör samma sak så anser man det vara omoraliskt och nära på illegalt..

  Dubbelmoral, någon..

 • Anonym

  Blockad är inte utpressning. När man kräver pengar för att upphöra med blockaden är det utpressning!

  Syndikalisternas strejker dessutom alltid i strid med kollektivavtalet. En seriös fackförening strejkar bara när man INTE kan enas om ett kollektivavtal, syndikalisterna enas först och väljer sedan att bryta mot det!

  • Jag håller inte med dig om ett enda ord. Självklart ger man sig inte förrän man uppnått sitt mål. I detta fall inbegriper målet pengar. Så självklart måste arbetsgivaren hosta upp pengarna innan arbetarna och deras förening ger sig.

   Har någon erbjudit syndikalisterna ett eget kollektivavtal? Skulle inte tro det. När arbetsgivaren gör det så kan du komma tillbaks och snacka. Har man inget avtal så kan man inte bryta mot det.

 • Pingback: Tunisiens maktkamp.()

 • Pingback: Maria Rankka är ett hot mot demokratin | Svensson()

 • Pingback: Det är rätt att göra uppror! | Röda Lidköping()