Nyansrik läsglädje om politik/samhälle

Boknytt
Samhällsteori
Alex Callinicos
Daidalos

Nyansrik läsglädje om politik/samhälle

Oj, vilken trevlig läsupplevelse. 300 år av samhällsteori, inkluderande politik, ekonomi och filosofi. Med både röd tråd och detaljerade djupanalyser. Med rappa personpresentationer i direkt anslutning till texten.

Mestadels begripligt och ganska objektivt trots att författaren är (engelsk) professor i statsvetenskap och både teoretisk marxist och praktisk socialist. Bland annat presenteras alla sorters vänstertänkare på ett generöst sätt – uppfriskande för mig som på sjuttiotalet engagerade mig i sekteristisk, dogmatisk vänster där det bara fanns EN SANNING och alla andra på vänsterkanten var förrädare (jag skäms!).

Mot alla modetrender att racka ner på upplysningen och det demokratiska arvet från franska revolutionen 1789 försvarar Callinicos detta vårt (vid sidan av kristendomens sociala tänkande) viktigaste samhälleliga tankegods. Men försvaret av upplysningen är nyanserat och kritiskt. Dessutom var inte alla upplysningstänkare naiva dyrkare av människans godhet och samhällets automatiska framåtskridande.

Många av de stora sociala/sociologiska tänkarna var inte heller politiskt korrekta på alla områden – vilket Callinicos inte ryggar tillbaka för: de var mansgrisar, rasister, aggressiva nationalister, elitister och kulturimperialister om dagens etiketter skulle klistras på dem.

Även Marxbilden är nyanserad. Författaren visar att Marx, med några undantag, inte gav uttryck för det han ofta beskylls för: en fatalistisk och deterministisk historieuppfattning (typ moderaternas DEN ENDA VÄGEN). Och visste ni att Marx såg religionen som en folkets protest och tillflykt i en hård värld – som ett självvalt ”folkets opium”. INTE ”ett opium för folket”.

Ovanligt också att boken tar upp hur biologin missbrukats i reaktionärt syfte i samhällsteorin (vilket inte är biologins fel – skilj på fakta och värderingar). Jag saknar dock senare årtiondens biologiska forskning kring människans sociala beteende.

Något annat som fattas? Ja, kvinnor och feminism – en stor miss! Och boken är helt västlig och eurocentrisk i sin inriktning. Dessutom är Hegel svår att förstå i boken (fast en annan recensent av boken tycker tvärtom så det kan ju vara mina personliga tillkortakommanden). Men det ändrar inte det positiva omdömet av boken. Köp och läs!

Hans Norebrink

Läs mer: Pas,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

191 kr hos Adlibris

Advertisements