Polisen bromsar idrottens kommersialisering

Genom att polisen har rätt att ta betalt av kommersiella intressen för bevakning och ordningshållande i samband med olika typer av arrangemang, såväl marknader, musikfestivaler som idrottsmatcher. Att detta gäller även idrott har nu slagits fast i en prejudicerande dom i Kammarrätten som i sak gäller ÖIS och polisens fakturor till dem.

Förmodligen innebär detta att polisen i allt större utsträckning kommer att fakturera de idrottsklubbar som är aktiebolag. Något som innebär att blir det dyrare för kommersiella bolag att ordna fotbollsmatcher än det blir för ideella föreningar. Eventuellt kan detta faktiskt verka bromsande på kommersialiseringen och bolagiseringen av idrotten i Sverige. Något som jag ser som positivt.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2, 3, HD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements