Bomber kan visst rädda liv!

Det är klart att bomber och krig inte rent generellt kan sägas rädda liv. Men det är uppenbart att det kan hända i motsats till vad några debattörer på SVD Opinion hävdar. När Nato bombade Ghaddafis trupper som var på väg att inta Benghazi räddades med all sannolikhet liv. Bomber kan alltså utan tvekan rädda liv. När bomber och raketer från Natos flygplan försvagade Ghaddafis trupper så mycket att invånarna i Misrata kunde jaga bort dessa trupper från Misrata, Misratas flygplats och den vapendepå/militärfläggning som fanns där så innebar bomberna att man räddade liv.

Om Sovjet eller västmakterna hade kunnat bomba tyska järnvägslinjer och fabriker tidigt under kriget så att transporter till koncentrationslägren och dödslägren hade kunnat förhindras så nog hade det med all säkerhet inneburit att liv räddats. Om Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Bergen-Belsen och andra läger hade bombats så nog hade liv räddats. Så nog kan bomber rädda liv.

Om FN bombat Mladics förband utanför Srebrenica så hade förmodligen civila liv räddats. Det går att rädda liv med bomber och krig (jmfr med en annan enklav, Zepa, där det var krig, men mycket våld undveks genom förhandlingar). Inte som en generell lösning, men ibland.

Jag har ingen ståndpunkt kring svenska deltagande i Libyen. Det spelar egentligen ingen roll som jag ser det. Oppositionen borde dock får mer stöd än de får. Vapenembargot borde inte gälla regeringen i Benghazi utan bara diktatorn i Tripoli. Jag är för att Sverige exporterar vapen till Benghazi och menar att bombningar inte kan störta Ghaddafi. Det kan bara folket i Libyen göra. För att göra det behöver de mer vapen.

Debattörerna i SVD ställer också några frågor i sin debattartikel:

Är bombningarna av Libyen förenliga med FN-stadgans fredsprincip? Kan de skydda civilbefolkningen? Var alla fredliga medel uttömda? Kan Nato anförtros ledningen av FN-insatser? Ska Sverige delta? Allt fler svarar nej på de frågorna.

Jag ska svara på dem tänkte jag. På fråga ett svarar jag att FN i all tider har ingripit i konflikter och krig. Så uppenbarligen anser en majoritet att krigföring är förenligt med FN-stadgans fredsprincip. För mig är frågeställningen irrelevant.

Ja, bomber kan skydda civilbefolkning, det är uppenbart från de exempel jag tog ovan.

Alla fredliga möjligheter att rädda Benghazis befolkning var uttömda.

När det gäller att en FN-insats leds av Nato så är ju alternativet att den leds av USA självt. Det finns liksom inga andra krafter i världen som har resurserna till sådant. Det är naturligtvis inte så bra och något man önskade att det gick att undvika.

Kring Sveriges deltagande har jag redan svarat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Dödar ett räddar ett annat, vad är vitsen?
  Vi har inget att göra i Libyen förutom att utöva diplomati……….

  • Jo vitsen är att det är rätt att med krig besegra en Hitler, en Stalin, en Ghaddafi. Rätt att med hjälp av våld rädda civila från dödsläger och koncentrationsläger. Rätt att med våld rädda civila från avrättning. I Auschwitz såväl som i Srebrenica som Benghazi.

 • Pingback: Avsluta den militära insatsen i Libyen. | Annarkia()

 • Srebrenica är annars ett bra exempel på hur bombningar inte stoppat en massaker.

 • Srebrenica är annars ett bra exempel på hur bombningar inte stoppat en massaker.

  • Nej det är det inte. Jag har aldrig hört att man bombade Mladics trupper. Har du? med ingripande från marktrupp hade man också kunnat förhindra det på samma sätt som faktiskt skedde i Zepa.

   • Exakt, man bombade inte trupperna. Ändå skedde detta efter att NATO börjat med sina bombkampanjer. Bombningarna raserade infrastruktur, men skyddade inte mot massakrer. Och det är det vanliga resultatet.

    Marktrupper är något helt separat från bombkrig.

    • Men man kan alltså bomba trupper. Det var vad jag skrev angående Srebrenica. I Libyen bombade man trupper utanför Benghazi. Så det går att rädda liv genom bombningar. Men det beror på hur och var etc.