Maersk allt mäktigare i Göteborg

Det jättelika danska företaget Mærsk kontrolleras av familjen McKinney-Møller, en familj som snart är familjen Uggla och dessutom svenskar då makten i imperiet när den gamle Mærsk McKinney-Møller dör kommer att övergå till dottern Ane Mærsk McKinney Uggla och henns son Robert Uggla. Den senare är idag chef för tankrederiet Broström i Göteborg, ett av Mærsks många dotterbolag.

Mærsk är världen största containerrederi och sen länge en av de största kunderna i Göteborgs hamn. Nu stärker man sitt grepp över Göteborgs hamn och blir allt mäktigare genom att överta ägandet av containerterminalen i Skandiahamnen:

APM Terminals, en av världens största operatörer, tar över Skandia Container Terminal i hamnen i Göteborg.

APM Terminals, som ingår i danska AP Möller-Maersk-koncernen, tänker investera 115 miljoner dollar i terminalen de närmsta fem åren.

– Skandia Container Terminal har ett oslagbart geografiskt läge att serva industrin i hela Skandinavien och Östersjöregionen. Detta är ett bra ställe att investera i, säger Martin Poulsen, vd APM Terminals Europaregionen, i en kommentar.

Förra året hanterade Skandia Container Terminal cirka 800 000 containrar (TEU), vilket är kring 60 procent av den svenska marknaden

Hamnfyran i Göteborg är inte förtjusta i privatiseringen av hamnen:

Idag offentliggjordes att Göteborgs kommun sålt ut Skandiahamnen, Nordens största containerterminal, till jättebolaget APM Terminals. APTM, som ska driva stuveriverksamheten i Skandiahamnen under de närmaste 25 åren, ingår i den danska Maersk-koncernen. Maersk har under lång tid varit Skandiahamnens enskilt viktigaste kund på fartygssidan.

Därmed är det nu uppenbart att Hamn4an, alltsedan privatisering av hamnen blev ett diskussionsämne i Göteborg, har gjort en korrekt analys av vad utförsäljning av den offentliga hamnverksamheten skulle innebära. Fackföreningen påtalade redan på utredningsstadiet att den internationella rederi- och terminalmarknaden idag är ett internationellt oligopol, där ett fåtal enormt kapitalstarka aktörer har en mycket dominerande ställning. Detta är globala koncerner med hundratals miljarder kronor i årliga intäkter, vars enda syfte är att dra in maximal vinst till ägarna. De kan givetvis inte förväntas ta några som helst lokala, regionala eller nationella hänsyn vid prioriteringar inom de egna logistikkedjorna. Fackföreningen har redan från början påpekat att ett privatiseringsbeslut med största sannolikhet skulle innebära att det var just till några av dessa mäktiga händer som Göteborg skulle avhända sig demokratisk inflytande över hamnens framtid.

Såväl hamnstyrelsens ansvariga som politikerna i kommunfullmäktige protesterade mot Hamn4ans påstående. Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande gjorde mycket klart att hamnen skulle säljas ut till en oberoende aktör, utan kopplingar till rederijättarna. De farhågor som hamnarbetarnas fackföreningar hyste inför ett sådant scenario viftades bort gång på gång. Debattartiklar, manifestationer och politikeruppvaktningar lämnades obesvarade med hänvisning till att de framförda riskerna aldrig skulle kunna bli aktuella. Göteborg skulle bli annorlunda än liknande processer i exempelvis Danmark, lovade man.

Idag har vi fått slutgiltigt facit: APMT är en av världens i särklass största aktörer på terminalsidan, med en extremt stark ställning på containermarknaden. Maersk containerrederi är väldens största. Privatiseringen av Älvsborgshamnen resulterade redan förra året i att ro/ro-terminalen såldes till två av de största rederiaktörerna på ro/ro-marknaden (kortsjötrafik med huvudsakligen rullande gods): DFDS och Cobelfret.

DFDS är ett annat stort familjeägt danskt rederi.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 svar på “Maersk allt mäktigare i Göteborg”

Kommentarer är stängda.