Danske Bank i Sverige – en stor nykomling

Del 23 av 24 i serien Bankerna

Danske Bank är Danmarks största bank. Banken är så stor att Danmark som land inte skulle kunna rädda den om banken hamnade i kris. Landet saknar enligt en del bedömare helt enkelt de ekonomiska resurser som krävs. Danske bank är en gammal bank i Danmark, men relativt ny i Sverige. Banken ägs av Danmarks motsvarighet till familjen Wallenberg, familjen Møller (McKinney Møller). En familj som är på väga tt bli svensk då de blivande arvtagarna är svenska och heter Uggla i efternamn.

Danske Bank etablerade sig i Sverige år 1997 genom att köpa Östgöta Enskilda Bank. Därefter har man expanderat över hela landet med ett kontorsnät som fram till våren 2011 användes sig av lokala namn (varumärken) stället för namnet Danske Bank. De lokala banknamnen var ibland, men oftast inte, banknamn som tidigare innehafts av helt andra företag utan koppling till Danske Bank. Danske Bank använde följande lokal banknamn på olika håll i Sverige:

 • Bohusbanken (namnet användes tidigare av en annan bank)
 • Gävleborgs Provinsbank
 • Hallands Provinsbank
 • Jämtlands Provinsbank
 • Närkes Provinsbank
 • Skaraborgs Provinsbank
 • Skånes Provinsbank
 • Smålandsbanken (namnet användes tidigare av en annan bank)
 • Sundsvallsbanken (namnet användes tidigare av en annan bank)
 • Sörmlands Provinsbank
 • Upplandsbanken (namnet användes tidigare av en annan bank)
 • Värmlands Provinsbank
 • Västerbottens Provinsbank
 • Västmanlands Provinsbank
 • Älvsborgs Provinsbank
 • Östgöta Enskilda Bank (uppköpt bank)

Från maj 2001 använder man sig dock inte längre av dessa namn. Danske Bank är med 50 kontor och 1 400 anställda i Sverige den femte största banken i Sverige efter de 4 stora, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Det handlar om en dansk bank som har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige och inte om att Danske Bank har ett dotterbolag i landet.

Danske Bank har totalt 24 000 anställda och grundades från början som Landmandsbanken, delvis av människor som senare också deltog i grundandet av det danska företaget Østasiatisk Kompagni (ØK) år 1897. Exempelvis Isak Glückstadt. Banken grundades år 1871. ØK var från 1919 en stor ägare i banken och det var också A.P. Møller vars ättlingar numera alltså kontrollerar banken..

Under 1990- och 2000-talen växte banken kraftigt genom en lång rad fusioner och uppköp av andra mäklarfirmor, försäkringsbolag och banker:

 • 1990: Danske Bank fusionerer med Handelsbanken og Provinsbanken
 • 1995: Køber Danica Pension. Ukendt pris.
 • 1997: Køber Östgöta Enskilda Bank i Sverige for 1,8 mia. kr.
 • 1998: Køber den norske børsmæglervirksomhed Saga Securities. Ukendt pris.
 • 1998: Køber den svenske børsmæglervirksomhed Myrberg Fondkommission. Ukendt pris.
 • 1998: Køber den finske børsmæglervirksomhed AG Bankierfirma. Ukendt pris.
 • 1998: Køber den norske Fokus Bank for 6,0 mia. kr.
 • 2000: Køber BG Bank, Realkredit Danmark og home for 27,0 mia. kr.
 • 2004: Køber Northern Bank i Nordirland og National Irish Bank i Irland for 10,4 mia. kr.
 • 2005: Køber den norske ejendomsmæglerkæde Krogsveen. Ukendt pris.
 • 2005: Køber den svenske ejendomsmæglerkæde Skandia Mäklarna. Ukendt pris.
 • 2006: Køber den finske Sampo Bank for 30,1 mia. kr.

Läs mer: RT1, 2, 3, 4, SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2, 3, 4, 5E24_1, 2, 3, 4, VA1, 2, 3, ST, Cisionwire1, 2, 3, HD, AV1, 2, 3, 4,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Jordbrukarbanken – Kreditbanken – PK-banken – Nordbanken – NordeaOdelfelt – Kreditbanken >>
Advertisements