Bra beslut om Hamnbanan

Hamnbanan i Göteborg är i motsats till Norrbotniabanan av stor samhällelig och ekonomisk betydelse. En utbyggnad till dubbelspår på den är av mycket stor vikt. Genom att Trafikverket förhandlat fram en gemensam finansiering  för banan och en ny järnvägsbro över älven kan hela bygget tidigareläggas ett antal år:

Utbyggnaden av Hamnbanan till dubbelspår mellan Kvillebangården och Skandiahamnen och ny järnvägsbro över älven beräknas kosta 2,7 miljarder kronor.

Nu satsas 1,6 miljarder på en ny bro och ombyggnad av bangården.

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs hamn och AB Volvo ställer upp med 430 miljoner kronor, EU med 50 miljoner kronor och staten via Trafikverket med 1,1 miljarder kronor.

Överenskommelsen, som förhandlats fram av Hans Rode på Trafikverket och undertecknades på torsdagen, kräver godkännande av regeringen.

– Men vi har fått underhandsbesked om att regeringen är införstådd med detta, säger Håkan Wennerström, regionchef på Trafikverket.

Den nya bron över älven mellan Marieholm och Tingstad beräknas vara färdig år 2017.

I denna veva vore det bar om man faktiskt satsade lite extra pengar på att också bygga dubbelspår på Bohusbanan upp till Säve för att kunna öka pendeltågstrafiken på banan. En omläggning av Bohusbanan i Stenungsund är också viktig. Den borde flyttas utanför centrum i Stenungsund och då kan man även där passa på att bygga dubbelspår. Trafiken på Bohusbanan kommer förstås ändå att gynnas av att det blir en dubbelspårsbro.

På sikt kan också Hamnbanans dubbelspår också användas för pendeltåg, vilka i så fall bör gå ända ut till Volvo förstås. Det är så långt som järnvägsspåren sträcker sig idag. Speciellt när en ny hamnbana någon gång i framtiden kan byggas utanför centrala Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements