Handelshuset Deneke & Pommeresche

Del 10 av 39 i serien Stockholms handelshus på 1700-talet

De två handelsmännen Johan Baltzar Deneke (-1789) och Paul Daniel Pommeresche (-1811) var båda inflyttade från Pommern. 1772 grundade de en gemensam firma, Deneke & Pommeresche. Innan dess hade Deneke sen 1769 arbetat hos handelsmannen Joachim Sutthoff. Vid Denekes död blev istället Johan Fredrik Julius, också ursprungligen från Pommern, delägare. Julius hade då arbetat i handelshuset som kassör sen 1775. Vid Pommeresches död drev Julius handelshuset vidare ensam men under samma namn, Deneke & Pommeresche.

På 1780-talet och 1790-talet var D & P en ganska stor järnexportör och en av Stockholms 5-6 största exportörer totalt. Därefter avtog firmans betydelse sakta men säkert. På 1790-talet var firman också en av Stockholms största importörer. D & P importerade i huvudsak spannmål, men också textilier, socker, salt och en del andra varor. Under 1780 och 1790-talen var firman i allmänhet den största spannmålsimportören med en import av 1 620 ton år 1780 och 1 740 ton år 1790. Samma år importerade Wahrendorff 1 250 resp. 1 220 ton och var näst störst. Spannmålen stod för 80% av firmans importvärde 1786, 75% år 1790 samt 65% år 1798 och 1800.

Som förlagsgivare och komissionär var Deneke & Pomeresche en betydligt mindre aktör än de två stora järnexportörerna Tottie & Arfwedson respektive Bohman, Hassel & Görges. Stadiga och långvariga förbindelser hade firman med två bruk i Västmanland, Östhammar (produktion 110 ton järn per år) och Sörby/Åby (155 ton), ett i Ångermanland, Fagervik (65), ett i Dalarna, Horndal (225 ton) samt ett i Södermanland, Stålboga (60). Firman tycks inte ha övertagit ägandet av några järnbruk.

Deneke & Pomeresche investerade dock i industriell verksamhet på annat håll. I början av 1800-talet ägde man ett sockerbruk i Stockholm och importerade därför relativt stora mängder råsocker för det egna brukets behov. Firman var också redare och andelsägare i ett antal fartyg. 1815 gick firman i konkurs.

Andra källor:
Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951
Staffan Högberg, Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, 1969

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Campbell och MontgomeryHandelshuset Beskow >>
Advertisements