Importsopor – varför inte?

Sverige importerar sopor och behöver kanske importera mer i framtiden. I Sverige finns nämligen inte tillräckligt med sopor till de förbränningsanläggningar som finns, som byggs ut, om och som byggs nya. Om sex-åtta år kommer förbränningskapaciteten för sopor att vara 30% högre än idag på grund av dessa investeringar. Här sorterar vi soporna i stället vilket minskar det som behöver brännas. Så sopförbränningen som har en del negativa miljökonsekvenser genom utsläpp av giftiga ämnen blir allt mer beroende av sopimport.

Man kunde ju tänka sig att de som äger anläggningarna lät dem stå still istället, men med privata ägare så innebär det att anläggningen är olönsam och kapitalförstöring, för en offentlig ägare innebär det  att anläggningen blir dyr och en kapitalförstöring. Lösningen blir att köra anläggningarna vidare med importerade sopor:

Enligt Avfall Sveriges prognos kommer det att behöva importeras omkring 1,6 miljoner ton sopor som bränsle till de svenska avfallspannorna. Samtidigt som värmeverken för decennier framåt investerar för avfallsförbränning, så strider det mot både  EU:s och Sveriges planer för avfallshantering.

Det är en lönande verksamhet och sopor kan importeras om de svenska inte räcker. Import sker från en rad länder, däribland från Italien.

Naturvårdsverket är inte så positiva till utvecklingen:

– Det här är inte den utveckling vi egentligen se framför oss och det är vi väldigt tydliga med i den nationella avfallsplanen. Det är återanvändning, materialåtervinning och förebyggande av avfall som gäller, säger Catarina Östlund, Naturvårdsverket.

Men på kort sikt är Avfall Sverige och Naturvårdsverket överens om att det kan vara bättre att frakta avfall till och med långa sträckor för att bränna, än att lägga det på soptipp, som man fortfarande gör i många länder.

– Det här avfallet läggs på deponi till helt ingen nytta. När du bränner avfallet får du både värme och elektricitet. Men samtidigt är det stora anläggningar som kostar mycket pengar och som står där och behöver avfall. Så det vill till att det blir långsiktigt i det långa perspektivet.

Oh det är just det sistnämnda som gör att det faktiskt ändå är bättre att vi bränner soporna i Sverige än att de läggs i naturen i andra länder. Något som är ett betydligt större miljöproblem än att elda upp dem i moderna svenska förbränningsanläggningar. Dessutom behöver ju Sverige en hel del el och en hel del värme vilket ju alla länder inte behöver i samma utsträckning. Att tillverka det av sopor är också en slags återvinning och klart bättre än att elda kol eller olja.

Intressant?
Bloggat: Jinge,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements