Avenyn rustas upp? Eller görs sterilt tråkig?

Meningen är tydligen att Avenyn ska rystas upp på något sätt. Så står det i två artiklar i GP. Men det är mycket oklart hur det hela ska göras för artiklarna är mest fulla med obestämt svammel:

Kungsports­avenyn ska rustas upp och byggas om för att bli vackrare och tryggare – och en plats där alla vill vara.

[…]

– I dag är det för skräpigt, för ogenomtänkt. Man behöver höja kvalitetsnivån, åstadkomma en mer enhetlig utformning bland annat av uteserveringar och markbeläggningar, säger Johan Lundin.

Louise Didriksson har också en vision om olika mindre stadsrum och zoner, anpassade för olika åldrar och en eventuell lekplats för barn.

En annan idé är att anknyta till Götaplatsens konstinstitutioner och låta konst flytta ut och ner på Avenyn, kanske i form av installationer och happenings.

Eller:

Avenyn ska utformas så att ”den blir både en vackrare och tryggare stadsmiljö”.

Gestaltningsprogrammet ska omfatta:
struktur och disposition gaturummet
innehåll och utformningsförslag
gatusektioner
detaljlösningar
materialval med principförslag
vegetationsprinciper och vegetationsförslag
all utrustning i gaturummet
referensexempel från andra städer med bra förebilder
princip för ljussättning.

Kajsa Räntfors, handläggare på stadsbyggnadskontoret i Göteborg, förklarar de olika faser som väntar.

– Första steget blir att reda ut strukturer, som kollektivtrafik och olika funktioner i gaturummet ner till idéer för hur de olika delarna ska gestaltas. Det ska ligga som underlag till nästa fas som är en projekteringsfas.

– Ambitionen är att redan tidigt hitta delar som vi kan genomföra för att visa att arbetet pågår. Det kan handla om belysning eller något annat konkret.

Ärligt sagt är det mest blaj, svammel utan betydelse, utan något konkret. Kanske beror det på attd et hela är i ett tdiigt stadium (men då begriper jag inte hur man ska kunna börja redan nu). Lite låter det som om man vill skapa en gata som inte har något smutsigt, som bara har strömlinjeformade, tråkiga och likadana saker. Å andra sidan är Avenyn delvis ful som de säger, framförallt är ett par fastigheter i kvarteret mellan Valand och det som en gång var Bohusslöjd skitfula. Riv de fula husen från mitten av förra seklet och byggt nåt snyggt. Även kvarteret med varuhuset Aveny (Domus) är skitfult. Att byta ut de, i ett par fall extremt fula husen, skulle säkert bara det göra gatan mycket snyggare. Ta gärna bort de fyrkantig reklampelarna också. De stör helt klart. Gärna också en snyggare gatubeläggning än de nuvarande betongplattorna.

Och varför jämför arkitekterna med städer som har många miljoner invånare som Berlin, Paris och Barcelona. Borde man inte jämföra med lite mindre städer i liknande klimat som Manchester, Helsingfors, Riga och Gdansk? Göteborg har inte befolkningsunderlag eller turistströmmarna för den typen av folklivs och gator som mångmiljonstäderna har. Fast är verkligen Unter den Linden i Berlin nåt att yvas över? Eller Champs Elysee i Paris (jag har varit i Paris 20 gånger de senaste 10 åren, men aldrig satt min fot på den gatan)? Ramblan har jag aldrig sett eller varit på, men vad jag förstår har den gatan ytterst små likheter med de andra två nämnda gatorna.

Pratar vi istället om lite mindre städer i samma typ av klimat så vet jag ingen som har nåt som ens är i närheten av Avenyn inklusive dess förlängning Östra Hamngatan. Inte i Oslo (Karl Johan kommer ganska nära, men är lite mer som Kungsgatan eller Fredsgatan ändå), inte i Köpenhamn, inte i Stockholm och inte i Helsingfors.

Sen har jag då aldrig sett Avenyn folktom när det är bra väder, fast det är ju lite mindre folk i omlopp i den övre änden nu när stadsbiblioteket är stängt. Jag vet inte var arkitekterna som intervjuas i GP fått uppfattningen om Avenyns tomhet ifrån.

Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements