Framtiden för Europas arbetare avgörs i Grekland

Sedan två år tillbaka har det grekiska folket kämpat mot de åtstramningar som trojkan (Internationella valutafonden, EU-kommissionen och Europeiska centralbanken) tvingat fram. Efter 17 endagars generalstrejker, massdemonstrationer och aganaktismenis (de indignerades) torgockupationer, och efter ockupationer av arbetsplatser, avvisade 60 procent av de som röstade vid valen den 6 maj de partier som hade accepterat de memorandum som påtvingats Grekland, och gav 37 procent till partier till vänster om Pasoks antisocialistiska liberalism.

Grekland har krossats under en statsskuld som har använts som en kanal för överackumulation av finanskapital, och under två år har landet varit ett laboratorium för en politik vars syfte är att få befolkningen att betala för kapitalismens kris. De räddningsplaner som påtvingats Grekland har haft ett enda mål: att garantera att den grekiska staten ska betala tillbaka skulden till bankerna, och bevara spekulationspengarna och den finansbubbla som dessa har skapat. De ”memorandum” som beledsagar dessa planer i Grekland har till syfte att testa hur långt kapitalet kan monopolisera de förmögenheter som arbetarna skapat genom att tvinga dem till fattigdom.

Resultaten av denna politik är en brutal minskning av löner och pensioner, avskaffande av arbetslagar och -regler, en våldsam ökning av arbetslösheten (som i Grekland redan berör 21,2 procent av den aktiva befolkningen, nästan 30 procent av kvinnorna och 50 procent av ungdomarna), en lågkonjunktur som liknar den 1929-1930 (en minskning av BNP med 6,9 procent 2011, med en beräknad ytterligare minskning på 5,3 procent 2012, en minskning av industriproduktionen med 4,3 procent i mars 2012 jämfört med mars 2011…), nedmontering av sjukvårdssystemet (137 sjukhus har stängts och en femtedel av de anställda inom sjukvården har försvunnit, brist på läkemedel på grund av obetalda räkningar på 1,1 miljarder euro…) och bostadsmarknaden (200 000 bostäder går inte att sälja… samtidigt som antalet hemlösa har ökat kraftigt), undernäring…

Denna brutala politik
 som gjorde godtycklighet, hemlighetsmakeri och rädsla till ett sätt att regera, kunde inte annat än framkalla våldsam vrede, vånda och ilska. En del av denna ilska kanaliserades i en olycksbådande rasistisk, antisemitisk och främlingsfientlig kraft, den nynazistiska gruppen Gyllene gryning, som utnyttjar regeringens förtryck mot demonstranter och förföljer invandrare och har infiltrerat polisen. Detta måste bli en varningsklocka och få oss att fördöma den politik av förtryck och rasism som ”trojkan” har tvingat på Grekland.

Inför den politik som trojkan har drivit genom försvarar den radikala vänstern i Grekland, och i synnerhet Syriza, som idag har en central plats i den politiska situationen i Grekland, en katastrofplan med fem punkter:
1. Upphäv alla memorandum, alla åtstramningsåtgärder och de motreformer mot arbetslagarna som ödelägger landet.
2. Nationalisera bankerna som till stor del betalats med hjälp från regeringen.
3. Moratorium på betalningarna av skulden och en granskning som gör det möjligt att säga upp och upphäva de orättfärdiga skulderna.
4. Upphäv ministrarnas åtalsimmunitet.
5. Ändra vallagarna som gjorde det möjligt för Pasok och Ny demokrati att härska till den grekiska befolkningens nackdel och slunga in landet i en kris.

Fjärde internationalen uppmanar hela den internationella arbetarrörelsen, alla ”indignerade”, alla som försvarar vänsterns ideal, att stöda detta katastrofprogram.

Vi vill att det grekiska folkets med hjälp av sina röster och mobiliseringar ska lyckas tvinga fram en 2 regering för hela den sociala och politiska vänstern som avvisar åtstramningar, en regering som kan genomdriva ett upphävande av skulden. Det är med detta perspektiv som vi uppmanar alla krafter som kämpar mot åtstramningar i Grekland – Syriza, Antarsya, KKE, fackföreningar och andra sociala rörelser – att samlas kring en katastrofplan.

Krisen är inte Greklands kris, utan en kris för EU som är underkastad kapitalets vilja och för de regeringar som står i dess tjänst. Det är en kris för det kapitalistiska produktionssättet i hela världen.

Det är inte upp till trojkan utan det grekiska folket att avgöra vilken politik landet ska driva. Den tyske kanslern, Angela Merkels, försök att påtvinga grekerna en folkomröstning om euron samtidigt med valen den 17 juni – en formlig valkupp – måste tillbakavisas. Det är inte euron utan trojkans diktat som måste bekämpas idag.

Mer än någonsin gör kampen mot åtstramningspolitiken det nödvändigt att bryta med den politik och de avtal som ligger till grund för skapandet av EU. Mer än någonsin betyder kampen mot åtstramningarna att man inte får dra sig tillbaka till nationalism, utan utveckla en rörelse för ett annat Europa som försvarar alla folks oinskränkta demokratiska och sociala rättigheter och perspektivet på Europas förenade socialistiska stater.

Grekland har blivit ett laboratorium för Europa. Med hjälp av mänskliga försökskaniner testar de ut metoder som sedan ska användas mot Portugal, Spanien, Irland, Italien och så vidare. Det grekiska folket har gjort uppror mot denna grymma politik på arbetsplatserna, på gatorna och vid valurnorna. Motståndet visar att försvaret av de folkliga klassernas livsviktiga intressen kräver en konfrontation med de härskande klasserna på nationell och europeisk nivå. Vi måste sprida enhetsinitiativ till stöd för det grekiska folkets och dess radikala vänsters kamp. Men den bästa solidariteten med det grekiska folket är att följa deras exempel i alla länder genom att utveckla och samordna motståndet mot den omänskliga åtstramningspolitiken och ödeläggelsen. Det är just vad kapitalet, som har ansvaret för krisen, fruktar: att kampen ska sprida sig!

24 maj 2012, Fjärde internationalens verkställande byrå
(Översättning från engelska Göran Källqvist)

Intressant?
Läs mer: Internationalen, SAP, Mullvaden, SP, Int. Viewpoint, Socialistiska Information,
Borgarmedia: DN1, 2, 3, 4, 5GP, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Göteborg: Offentligt möte om Grekland: Den grekiska krisen och nyvalet, 14 juni kl. 18.30, Pölgatan 5, Gathenhielmska reservatet, Hållplats: Stigbergstorget

Advertisements
 • KarlLG

  Lyckligtvis pekar det mesta på att grekiska folket kommer att visa vänstern fingret i nyvalet om ett par veckor. Eftersom 80% vill behålla Euron, har man insett vilken katastrof en vänsterseger skulle var för landet. Europa skulle nog klara sig ändå, men knappast grekerna….

  • Jag vet inte vad du läser för konstiga undersökningar, men Syriza lär bli största eller nästa största parti. Vänstersvängen bland de röstande i Grekland förstärks alltså i förhållande till förra valet. Även Syriza kan tänka sig behålla euron, men det där med 80% har du nog hittat på. DIn kunskap om grekisk politik verkar ärligt sagt lite begränsad.

 • KarlLG

  Anders: båda undersökningarna (kraftigt vikande stöd för Syriza i den grekiska väljarkåren och att 80% av grekiska folket till varje pris vill behålla euron) har refererats av bl a DN. Jag har dock inte kollat upp deras källor.

  • Nej, det finns inget vikande stöd för Syriza i opinionsundersökningar. DN (och därmed du) svamlar. Nu får man inte längre göra några undersökningar så hur läget är just nu är oklart. Men den senaste visar ökat stöd för Syriza och Ny Demokrati som största parti. Den finns refererad på Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_legislative_election,_June_2012.

   En majoritet av grekiska folket stöder sannolikt euron. Det är bl.a därför Syriza växer men inte andra vänsterpartier. Men euro eller inte är en ointressant frågeställning.

   Jag läser själv grekiska tidningar. Det är bara dumheter att det finns ett kraftigt minskat stöd för Syriza så vitt jag förstår saken rätt. Hur det går i valet vet vi däremot inte.

   • KarlLG

     OK – du har mer lokala källor än jag har. Vi får väl vänta ett par veckor och se. Men många tidningsuppgifter tyder på att Syrizas bluff att man både kan behålla Euron och samtidigt avstå från upprensningen i korruptionsträsket håller på att avslöjas som – just en bluff!

    • Jag tror att Syriza är lite naiva. Jag anser att Grekland borde göra som Island eller Argentina gjorde. Det är vad Syriza vill,men inte vad Ny Demokrati, Pasok och Dimar vill. KKE vill lämna EU och euron men vill inte sitta i regering med något annat parti. Vinner inte Syriza (blir största parti) så kommer det sannolikt återigen inte gå att bilda en regering. Även om de vinner kan det blir problem, på grund av KKE:s sekterism.