Europas bästa polis?

Del 1 av 5 i serien Ett tryggare Sverige

Socialdemokraterna lägger idag fram ett program för att skapa Europas bästa polis i Sverige till år 2020. Programmet innehåller 5 förslag, enligt socialdemokraterna 5 konkreta förslag:

  • Bättre utbildning, forskning och metodutveckling. Polisen måste bli en lärande organisation, och få stöd i sin metodutveckling av kriminologisk forskning av världsklass. Vi måste lära oss av de goda exempel som finns i andra länder när det gäller polisarbete, så att vi själva kan bli bättre. Polisutbildningen måste reformeras, förlängas och knytas till högskolan.
  • Fler civilanställda. Under ett antal år minskade antalet civilanställda inom polisen. Det har bl a fått till följd att poliser får sitta som arrestvakter och i receptioner, och att mycket tid går åt till administrativt arbete. Det är inte effektivt.
  • Enhetlig organisation. Vi har länge drivit att dagens 21 polismyndigheter ska slås samman till en. Efter många om och men förstod de borgerliga också det kloka i detta förslag. 2015 kan den nya organisationen vara på plats om regeringen skyndar på genomförandet. Men redan före det så måste arbetet mot den organiserade kriminaliteten samordnas bättre. Den är nu splittrad på olika regionala enheter och har inte visat sig effektiv enligt den utvärdering som gjorts av Brottsförebyggande rådet.
  • Effektivisera spaningsmetoderna. Telefonavlyssning är mycket effektivt när det gäller grov organiserad brottslighet, och det bör kunna användas i högre utsträckning när det t ex gäller grovt vapenbrott och narkotikabrott. Rikskriminalpolisen kommer nu att få möjlighet att beställa spaning från FRA, vilket kommer att ge dem bättre möjligheter att kartlägga och följa kriminella aktiviteter i utomlands, som kan ha betydelse för Sverige. Det kan till exempel gälla trafficking, narkotika- och vapenhandel. Vi måste också bättre reglera polisens infiltrationsverksamhet, så att detta mycket svåra och känsliga arbete kan genomföras på ett säkert sätt.
  • Förbättra personalpolitiken. Polisen som arbetsplats ska vara modern och professionell. Den ska präglas av gott ledarskap och goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna, både poliser och civilanställda. Vidareutbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet är viktigt för att man ska kunna göra ett bra jobb. De tendenser till lågt i tak och ovilja att hantera intern kritik som vi sett måste undanröjas.

Fast det där med konkret stämmer ju inte riktigt. Den första punkten på listan är faktiskt allt annat än konkret. Den är i huvudsak svammel helt enkelt. Vad det gäller att polisutbildningen ska knytas till högskolan, som är det enda konkreta i den första punkten, så vet jag inte om det är en bra eller dålig idé. Kanske är det bra, kanske spelar det ingen roll, kanske är det dåligt.

Punkt två håller jag fullständigt med om däremot. Att återinföra en statlig polis som föreslås i den tredje punkten tycker jag också verkar vara en bra idé, sannolikt leder det till en bättre verksamhet där rätt poliser kan utnyttjas vid rätt tillfällen så att exempelvis en sån pro-nazistisk poliscirkus som i Eskilstuna på första maj i år kan undvikas.

När det gäller spaningsmetoderna som diskuteras i punkt 4 så andas socialdemokraternas förslag en övertro på övervakning och kontroll. Det är klassisk socialdemokratisk syn på brottsbekämpning och på samhället. Man övervärderar hur effektivt det är och värderar personlig integritet mycket lågt. Sådant som en gång ledde till att Sverige näst efter DDR (Östtyskland) hade de nästa största registren över personer som ansåg samhällsfarliga. Övervakning och avlyssning tenderar också att bli förhållandevis mindre effektivt ju mer det används. Informationsmängderna blir helt enkelt övemäktiga.

Den sista punkten är i likhet med punkt 1 inte speciellt konkret. Den är svammel som alla kan hålla med om. Det är sånt snack som alla vill säga, som alla vill höra, men som i praktiken inte betyder ett dugg.

Intressant?
I media: GP1, 2, DN, SVD, SR, Fokus,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series NavigationEtt tryggare Sverige – bekämpa brotten och brottens orsaker >>
Advertisements