Utflaggning av den svenska fiskeflottan

Den svenska fiskeflottan utflaggas idag i ganska stor utsträckning. En del fartyg flaggas ut till länder som Marocko, Comorerna, Belize och Cook Islands och används i det tveksamma fisket utanför Västsaharas kust. Ägandet fortsätter ofta vara svenskt. Andra fartyg utflaggas till grannländer som Danmark, Norge, Finland, Tyskland och Polen men är även fortsättningsvis ägda av svenska fiskeriintressen. Dessa ägare hör oftast hemma i Fiskebäck, på Rörö och Donsö.

På Donsö har många stora fiskebåtar utom en faktiskt flaggats ut så det finns det inte så många stora fiskebåtar som har Donsö som formell hemmahamn längre. En av de utflaggade båtarna är NC 330 Kristin, men det är uppenbart att båten fortfarande är svenskägd. Båten finns just nu på Öckerö men var nyligen i Fiskebäcks hamn där jag fotograferade den. Tidigare var båten registrerad på Donsö och hette GG 36 Kristin av Donsö för att 2001 bli GG 330 Carmona (VI) från Dyrön för att därefter år 2007 säljas till Tyskland och bolaget K & V Gesellschaft GmbH (K betyder sannolikt Kristin och V Victoria). Idag är ägaren Kristin Fischerei Gmbh i Cuxhaven.

Kristin

Kristin i Fiskebäck

En tidigare båt med namnet Kristin har också periodvis hört hemma i Smögen och då haft namnet Åsa samt då ägts av företaget Omab Fiskeri AB, som delvis verkar ha samma intressenter som Kristin Fiskeri AB på Donsö som ägde båten tidigare. Dessa företag, ett av dem eller båda, är sannolikt ägare till Kristin Fischerei Gmbh i Cuxhaven. Denna äldre båt blev NC 314 Kristin i Cuxhaven men har senare sålts och ersatts av ovan nämnda NC 330 Kristin. Även Sbt Strikk AB ägs av delvis samma intressenter med Nils Örjan Karlsson från Donsö som en central person.  En annan är Marcus Färdig som också äger AB GG 295 Klädesholmen. Vad som hänt med NC 314 Kristin har jag inte kunnat utröna.

På samma adress i Cuxhaven som Kristin Fischerei Gmbh återfinns även Victoria Fischerei Gmbh. Det företaget har ägt och kanske äger båtar med namnet Victoria. Den första av dessa var en fiskebåt som tidigare hette GG 578 Victoria av Öckerö och ägdes av Nicklasson Fiskeri AB. Intressenterna (familjen Niklasson) bakom det företaget äger också Stranden Bemannings AB som förser fiskefartyg med besättningar. Det första bolag som ägde fiskebåten Victoria i Tyskland var K & V Gesellschaft GmbH (K betyder sannolikt Kristin och V Victoria) så samband mellan de två bolagen verkar finnas. Denna första Victoria återfinns idag i Hanstholm i Danmark och heter HM 635 Karbak. Ägare är Karbak ApS som i sin tur verkar ha danska ägare.

Den nuvarande båten NC 315 Victoria i Cuxhaven uppges av det irländska företaget CIM Trawlers Ltd som ägare. Den hette tidigare D 683 India Rose. CIM Trawlers verkar ha irländska ägare med efternamnet Boyle. Denna familj äger också en rad andra fiskeriföretag som exempelvis Atlantic Trawlers.

Kristin har en viss koppling till PFG Fish AB. En större koppling har de båtar som gått under namnet Carmona och som hört hemma på Dyrön. Den nuvarande NC-330 Kristin hette ju innan den såldes till Tyskland GG 330 Carmona och ägdes under åren 2001-2007 av AB GG 330 Carmona på Dyrön. Men minst två stycken Carmona har sålts till utlandet innan dess. Dels en Carmona som idag finns på Irland i Skibbereen, S 383 Carmona. Mellan åren 1997 och 2001 var denna båt GG 330 Carmona och hemmahörande på Dyrön. Det finns också en Carmona i Bremerhaven, BX 789 Carmona. Den GG 330  Carmona som finns idag såldes och köptes i en rad märkliga affärer och turer under åren 2007-2009. Först 2007:

SFKE/15731 Rigel (GG 892) av Fotö, ex Rigel af Fotö-05, Rigel-04, fiskemotorsk 514/2003 Liepaja/Tosmare sålt till 7/10 av Fotö Shipping AB, Fotö till Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön. Nytt namn Carmona. Nytt fiskenummer GG 330. Inskrivet 070912

2008:

SFKE/15731 Carmona (GG 330) av Dyrön, ex Rigel-07, Rigel af Fotö-05, Rigel-04, fiskemotorsk 514/2004 Liepaja/Tosmare, 15/100 sålt till Båt GG 330 Carmona AB 080107 Inskrivet 080110

2009:

SFKE/15731 Carmona (GG 330) av Dyrön, ex Rigel-07, Rigel af Fotö-05, Rigel-04, fiskemotorsk 514/2004 Liepaja/Tosmare, Fotö Shipping AB, Fotö sålt 78/1000 till Fotö Fishing AB, Hönö, 18/1000 till MEA Fiskeri AB, Västra Frölunda och 54/1000 till Mekia AB, Fotö. Vidare har Båt GG 330 Carmona AB köpt 54/100 från Mekia AB, Fotö, 78/1000 rån Fotö Fishing AB, Fotö och 18/1000 från MEA Fiskeri AB, Västra Frölunda. Inskrivet 090114

2012 såldes hälften av den nuvarande GG 330 Carmona till Fiskeri AB Roxen och Ahlström & Larsson Fiske AB som alltså blev ägare till en fjärdedel var. Vilka står då bakom de inblandade bolagen är frågan då?

Bakom AB GG 330 Carmona finns familjen Gustavsson på Dyrön, bakom Fiskeri AB Roxen finner vi familjen Magnusson i Fiskebäck och som ägare till Ahlström & Larsson en gren av familjen Ahlström och familjen Larsson, båda familjerna från Fiskebäck.

Ahlström & Larsson ägde tidigare GG 206 Danö medan Fiskeri AB Roxen ägde GG 564 Roxen. Bägge dessa båtar är idag sålda till Finland. Danö ägs av AB Kotka Fiskeri och det är sannolikt att också Roxen ägs av samma företag.

Bakom Kotka Fiskeri AB står familjen Bryngeld. Som också kommer från Fiskebäck om mer kända som ägarfamiljen bakom GG 505 Polar som jag nyligen såg i Göteborgs hamn. Polar ska enligt uppgift vara till salu. Samma år som Danö såldes till Finland köpte familjen Bryngeld en annan båt från Kotka Rederi AB. Denna båt heter idag GG 50 Runafjord och är hemmahörande i Fiskebäck.

Åter till Carmona och all vidunderliga affärer i det bolaget. En annan båt som man hanterat är en båt som gått under namnet Rigel, men som inte är samma Rigel som den tidigare nämnda nuvarande GG 330 Carmona. Även när det gäller denna Rigel så har det varit invecklade och komplicerade affärer, med start 2007:

SKAD/10157 Vikingö (SD 578) av Havstenssund, ex Bergö-99, Ekefjord I-97, Ekefjord-68, fiskemotorsk115/1961 Rönnäng sålt 070912 av Janne Jansson, Havstenssund till Fotö Shipping AB, Fotö. Nytt namn Rigel. Nytt fiskenummer GG 893. Inskrivet 070913. Fotö Shipping AB sedan sålt 7/10 till Båt GG 330 Carmona AB. Inskrivet 070924

2009:

SKAD/10157 Rigel (GG 892) av Fotö, ex Vikingö, ex Bergö-99, Ekefjord I-97, Ekefjord-68, fiskemotorsk 115/1961 Rönnäng. Fotö Shipping AB, Fotö sålt 15/100 till Båt GG 330 Carmona AB 091201. Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön sålt vidare 091210 till PFG Fish AB, Rönnäng. Nytt namn Zaima. Nytt distriktsnummer GG 8. Inskrivet 091214

Zaima (före detta Rigel) blev sen SIN 272 Zaima i Skillinge som ägdes av bolaget Fiskefartyget Zaima af Skillinge AB. Ett bolag som inte längre finns. Men båten finns. Fast inte i Sverige. Det handlar om  Carmonabåten i Bremerhaven, BX 789 Carmona. Jag misstänker att bägge båtarna faktiskt fortfarande är svenskägda. Speciellt som det finns ytterligare ens ka som tyder på det.

På samma sätt som med Carmona finns nämligen en annan båt med anknytning till PFG Fish i ett antal olika exemplar. En finns i Sverige, GG 778 Lövön, den största fiskebåt som byggts i Sverige. En annan finns i Skibbereen precis om fallet är med Carmona, S 381 Lövön och en tredje i Bremerhaven, BX 790 Lövön.

I samband med detta ska vi också titta på de andra bolagen som varit inblandade i affärerna med Carmona och Rigel, Fotö Fishing AB (som företaget tycks heta idag istället för Fotö Shipping AB), Mekia AB på Fotö och MEA Fiskeri AB i Fiskebäck. Bakom Fotö Fishing AB såväl som Mekia AB ligger familjen Jansson på Fotö. Mekia AB har en bifirma som heter Fotö Shipping. Mea Fiskeri AB ägs av familjen Fryklind.

En annan båt med koppling till PFG Fish och som har sålts till Polen är GG 438 Clipperton som idag är WLA 139 Orka och ägs av DP Pelagic Sp.z.oo i Gdynia i Polen. Vem som äger det bolaget är oklart. Idag finns dessutom en ny GG 438 Clipperton registrerad på Donsö. Huvudintressenter i den båten är familjen Backman.

Sen har vi förstås alla turer med fartyg som heter Themis och ägs av familjen Ryberg på Rörö. En av de familjer som är intressenter bakom PFG Fish AB i likhet med flera redan nämnda familjer. Vi börjar 1985:

1985 köpte Göran Ryberg och Anders Ryberg en ny båt, som också fick namnet GG 144 Themis (V). Denna båt var inblandad i en olycka år 2000 då en person dog efter att trålen fastnat i en propeller vid utsättning. Den köptes från Fiskebäck och såldes först år 2000, förmodligen snart efter olyckan då Johanssons trålare GG 64 Martina inköptes av Rybergarna och fick byta namn till GG 144 Themis (VI). Det var denna båt som Rybergarna ägde när de var med och bildade PFG Fish AB år 2002. Den såldes 2008 till Norge där den blev SF-17-SU Sjarmör.  Istället köptes en ny båt från Fiskebäck, nämligen GG 202 Nimber från familjen Claesson och blev GG 144 Themis (VII). Ett år senare såldes båten vidare till ett företag i Belize i Västindien, Sopelagic Ltd.

Den sistnämnda båten Themis i citatet fiskar idag utanför Västsaharas kust under namnet Sopelagic. Familjen köpte snart en ny båt. 2010 köpte Anders Ryberg och Björn Ryberg GG 912 Sunnanö från Göteborg och bytte namn och nummer på henne till GG 144 Themis (VIII). Denna båt har man sen sålt till sitt eget bolag, Themis Fiskeri A/S  på Thyborön i Danmark. Båten har nummer S 144, vilket innebär att den formellt är hemmahörande i Skagen. S 144 Themis heter den båten idag alltså.

SF 17 SU Sjarmör ägs av Nord Solund Fiskeriselskap AS. Themis nummer 5 i ordningen heter idag Biscaya och seglar under bulgarisk flagg. Namnet är onekligen lite intressant då det på 1970-talet fanns en fiskebåt på Rörö som hette GG 791 Biscaya.

Den Themis som idag heter Sopelagic har tidigare hetat Nimber. Nimber är ett namn som familjen Claesson i Fiskebäck använder på fiskebåtar och det har funnits en lång rad med det namnet. Den senaste med namnet är en båt som också är registrerad i Skagen sen 2011 och som ägs av Gifico ApS, S 202 Nimber. Denna båt hette förut GG 202 Nimber. Gifico är en förkortning av Ginneton Fishing Co som är namnet på familjen Classons svenska företag. Man äger alltså fortfarande båten och jag såg den nyligen i Fiskebäcks hamn. Nimber partrålar ibland med deras svenska båt GG 203 Ginneton.

PFG själva sålde år 2010 en båt till norska Racon AS i Søgne.Den hade tidigare haft namnet Monsun, men vid försäljningstillfället gick under namnet PFG 2 och hade nummer GG 934. Racon AS äger en båt som heter VA 68 S Racon, men det är så vitt jag förstår inte den tidigare Monsun. Bolaget är en del i en koncern Søgne Fiskeriselskap AS som också har ett annat dotterbolag, Eigenes AS. Eigenes äger sen 2011 en fiskebåt som heter VA 10 S Sille Marie. Denna båt hette tidigare GG 778 Lövön och var ägd av Lövön AB. Ett av de bolag som står bakom PFG. Den nu existerande Lövön är som redan påpekats den största fiskebåt som byggts i Sverige. Ägare i Søgne Fiskeriselskap AS är främst familjerna Nogenes och Salthaug. Inga svenska intressen verkar finns i företaget och deras fiskebåtar.

En annan utflaggad båt är AS  464 Stella Nova, ägt av som tidigare var GG 464 Stella Nova som ägdes av Stella Nova Fiskeri AB och familjen Bryngelsson innan den såldes till Bristol Fiskeri AB och Västfjord Fiskeri AB för att säljas vidare till Fiskeriselskabet Stella Nova ApS och bli dansk. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS ägs av familjen Bryngelsson. Denna här aktuella Stella Nova fick Bryngelsson i en bytesaffär med Magnarson AS i Norge som fick en äldre Stella Nova. Denna äldre Stella Nova heter idag Atlöy Viking. Den nyare Stella Nova som idag finns i Danmark var i en tidigare inkarnation Ganthi (familjen Ove Ahlström i Fiskebäck). Magnarson AS sålde en annan båt till familjen Kjellberg i Fiskebäck/Önnered, nämligen Magnarson, som idag heter Meya och fiskar utanför Västafrika.

Bakom Bristol Fiskeri AB står familjen Jansson från Donsö. Man äger också GG 229 Bristol. Familjen Gustavsson från Fotö är de som står bakom Västfjord Fiskeri AB. Detta företag ägde tidigare också GG 218 Västfjord, idag utflaggad till Finland men har samma namn och med Omega Shipping AB Oy som ägare. Ett bolag som föga förvånande har familjerna Jansson och Gustavsson som ägare. Idag verkar det som Västfjord Fiskeri också äger en ny GG 218 Västfjord som tidigare var Shannon-12 och ägd av Leik AS i Norge.

Stella Nova Fiskeri AB har också i olika omgångar ägt olika upplagor av GG 920 Stella Polaris. 2010 såldes en GG 920 Stella Polaris av Fotö i omgångar av Stella Nova Fiskeri AB till Tor Rederi AB (f.d. Fiskeri AB Aldo). Båten vidaresåldes senare till Svante Carlsson och Göran Gunnarsson i Träslövsläge och blev VG 59 Lipton. Idag är den båten registrerad i Estland under namnet Lipton.

Vidare har vi LK 361 Santos i Lerwick på Shetland som med all sannolikhet är en svenskägd båt. Den har tidigare varit GG 361 Santos på Öckerö och varit ägd av Fiskeri AB Santos (familjen Antonsson). Sannolikt är dessa ägare även idag. En senare GG 361 Santos såldes till ovan nämnda Tor Rederi AB för att 2011 skrotas i Grenå. I Danmark finns också Saron Fiskeri A/S, ägt av familjen Axelsson som också äger August Fiskeri AB i Sverige. BÅten man äger är S 158 Saron med hemma hamn i Skagen.

Vi har i detta inlägg sett hur svenska fiskar utflaggar fiskebåtar, men ofta gör det genom en rad komplicerade affärer och inte direkt. Man kan inte tolka detta på annat sätt än att man på olika sätt försöker undkomma skatter och avgifter samt tjäna så mycket som möjligt. Detta är dock knappast anledningen till att man flaggar ut. Anledningar som jag hört av fiskare och av andra med insyn i fisket att man i Danmark plågas mindre av fiskebyråkrati och kan byta kvoter med andra fiskare på ett enklare och mindre byråkratiskt vis. Tillgång till fler kvoter är också en aspekt. För ofta kombineras utflaggning med köp av kvoter och/eller äldre fiskebåtar som har kvoter. En anledning som jag själv kan räkna ut är lägre lönekostnader i andra länder på grund av förmånligare beskattning av sjöfarts- och fiskejobb.

Den grupp fiskare, i huvudsak runt företaget PFG Fish (vars hemsida för närvarande inte är aktiv), som jag här berört verkar i allmänhet inte delta i fisket utanför Västsahara utan det är andra som gör det. Möjligen är det med undantag av familjen Johnsson på Donsö och familjen Ryberg på Rörö som ju tillhör gruppen av fiskare runt bolaget PFG Fish AB . Vad det gäller de övriga svenska fiskarna och fiskeföretagen runt PFG Fish AB så ha några av dem båtar i Tyskland, andra i Danmark och flera har båtar i Sverige. Familjen Gustavsson (Carmona) möjligtvis också på Irland och familjen Backman (Clipperton) möjligen i Polen.

Familjen Bryngeld har fiskeföretag och fiskebåtar i Finland, familjen Claesson i Danmark. Dessa familjer ingår inte i gruppen av fiskare och fiskeföretag runt PFG Fish. Det gör inte heller andra familjer och fiskeföretag som jag nämnt i inlägget.

Ett annat sätt att skaffa sig fiskebåtar i andra länder är att köpa dem. Ibland behöver man gör det för att skaffa fiskekvoter till utflaggade båtar. Till köp av fiskebåtar i andra länder ska jag återkomma i ett annat inlägg.

Läs mer om ämnet på min fiskeblogg:
Hur blev svenska fiskare några av Danmarks stora kvotbaroner?
30% av Danmarks 20 största fiskebåtar är svenskägda
Svenska fiskeriföretag med dotterbolag utomlands
Vart har de pelagiska trålarna tagit vägen?
Några av Finlands största fiskare hör hemma i Sverige

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,