Sämre kollektivtrafik för många med trängselavgiften?

Det påstår GP i en rubrik i i tidningen. Det påståendet är inte sant. Det blir glesare trafik på ett fåtal ställen där det faktiskt inte finns så många människor. Framförallt handlar det om att man drar in hållplatser för expressbussar eller när andra linjer ersätts med expressbussar. Medan det blir mer, snabbare och tätare kollektivtrafik på många ställen där det bor fler människor.

Många människor får alltså bättre kollektivtrafik, ett fåtal människor får lite sämre. GP far med osanning. Man ägnar sig åt ren och skär propaganda. Med osanningar försöker man få det till att trängselavgiften gör kollektivtrafiken sämre. Det är oseriöst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements
 • pacman_42

  Skitsnack, där jag bor finns det gott om människor, men vi har pga relativt gles bebyggelse en dålig kollektivtrafik. Vi drabbas dock av indragning på inte än fem av våra linjer, vilket bland annat göra att det nu är omöjligt att ta sig till jobbet i Göteborg och få ihop en full arbetsdag!

  Det är visserligen inte så många som utnyttjat bussarna, men nu blir det ännu färre och jag vet att minst en familj nu tvingas köpa en till bil pga detta. De kan dessutom inte använda bilen till pendelparkeringen, då den allt som oftast är full före åtta på morgonen.

  Där jag bor upplever folk att de förväntas betala för tätortsbornas förbättringar i kollektivtrafiken både via skattsedeln, såväl som genom trängselskatten som de inte kan komma undan. Missnöjet är mycket stort!

  • Det är inte skitsnack. Det är sanningen.. DU kanske borde läsa på lite. Siffror och länkar til statistik finns i följande inlägg:

   http://blog.zaramis.se/2010/03/11/ta-bort-reseavdraget/

   De sammanlagda reseavdragen i Dalarna, Gävleborg och alla län norr om dessa uppgick till 1,8 miljarder kr 2003, vilket är samma belopp som drogs av enbart i Stockholms län. Hälften av den sammanlagda summan som drogs av 2003 (5,9 miljarder av totalt 12,3 miljarder kr) hamnade i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Bara en tiondel av de totala avdragen gjordes i Norrlandslänen.

   Av de 10 kommuner där det dras av mest ligger 7 stycken i Göteborgsområdet och 8 i Västra Götaland. Sammanlagt drogs år 2003 2,4 miljarder av från skatten för resor i Västra Götaland vilket är lika mycket som i Stockholmsregionen (inklusive Uppsala län). De tre län där störst andel av inkomsttagarna drar av för resor är Hallands län, Uppsala län och Västra Götalands län.

   Att vi behöver förändra vårt beteende och minska resandet är heller inget skitsnack. Det är en nödvändighet för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart och ekologiskt samhälle. Det gäller även landsbygdsbor och inte bara stadsbor.

   • pacman_42

    Att reseavdrag en är stora i Göteborgs område är fullt naturligt. Om man åker runt på landsbygden i södra Bohuslän, norra Halland, Bollebygd och i Härryda, så ligger husen mycket tätt, men de ligger längs med åkrarna kanter som långa stråk. Detta gör att det i princip är omöjligt att få en bra kollektivtrafik.

    Jag tjänar exempelvis 70min enkel väg till mitt arbete med bilen, jämfört med kollektivtrafiken. Jag skulle dock ta kollektivtrafiken om den var ett vettigt alternativ. Pendelparkeringen är full varje dag. Och har även därifrån (halva sträckan till arbetet) så sparar jag 30 minuter på att fortsätta med bilen. För att kollektivtrafiken skall bli ett alternativ så måste jag ta bilen en omväg på över en mil till en annan pendelparkering, men då med 700kr mer i månaden för busskortet.

    Att jag och mina grannar väljer bilen påverkas varken av trängselskatt eller bilavdrag. Det påverkas enbart av att våra kollektivtrafik har försämrats över många år.

    För några år sedan blev vi av med våra (långsamma) expressbuss, och nu dras många av bussarna på matarlinjerna in också. Västtrafik vill verkligen inte att vi skall åka buss. Vi pratar om ett område med ca 5000 invånare boende på tätbebyggd landsbygd.

    Nej, jag håller definitivt inte med. Vi är många som får kraftigt försämrad kollektivtrafik i december.

    • Jag svarade på fel inlägg. Reseavdraget var svaret på ett annat inlägg. 

     Jag vet att det är få resande på de linjer och hållplatser som dras in. Jag har själv arbetat md resundersökningar för Västtrafik och åkte på en del av de aktuella linjerna. Jag lita på de siffror som finns och har dessutom viss personlig erfarenhet. 5 000 personer på landsbygd är inte många människor. 

     För att kollektivtrafik ska kunna fungera krävs att 5 000 människor bor på en yta som är som Johanneberg eller Angered Centrum. Bor man glesare än så är det omöjligt att skapa en välfungerande och välanvänd kollektivtrafik. Man ska helt enkelt inte bo som ni gör.

     • pacman_42

      Min familj och mina grannar genererar mindre biltrafik och koldioxidutsläpp per person än vad de flesta inne i Göteborg gör. I snitt är det en person per hushåll som reser till Göteborg, men de övriga lever mycket miljövänligt med korta avstånd (cykel) till skolan och arbete. För de som inte skall till Göteborg fungerar dessutom kollektivtrafiken hyfsat (Tack vare korta sträckor).

      Vi planerar inköp och resor. Vi värmer våra hus med närproducerad ved. Vi har eget reningsverk som levererar renare vatten ut än vad vi har in. Vi har inga inbrott (bilar och hus står olåsta) och stölder. Vi hjälper varandra. Vi har själva byggt vägar, avlopp, bredband och övrigt infrastruktur. Vi bygger inte betonghus som genererar kraftiga koldioxidutsläpp, utan använder i största möjliga mån naturnära material. Vi äter till stor del närproducerad kravmärkt mat också.

      Dessutom har många solpaneler och vindsnurror på gårdarna.

      Jag ser fram emot beräkningar på vilka som orsakar minst koldioxidutsläpp. Jag är övertygad om att vi, trots en del bilresor till arbetsplatserna, vinner med lätthet…

     • Sannolikt inte. I vilket fall som helst vet du inte om det är så eller inte. Vad just du och dina närmaste gör kan inte användas som någon som helt referens eller för någon som helst generalisering. Jag har inget körkort och min fru har 5 minuters promenad till jobbet. Vi bor mit tis tan, äter närproducerat, ekologiskt, egenproducerat. MIljövänligt uppvärmt hus, producerar i princip inget skräp. Vi orsakar alltså betydligt mindre utsläpp än genomsnittet. Men vi är knappast representativa. Det är inte du och dina exempel heller. De bevisar ingenting. Men nu är vi off-topic och får därmed avsluta.

      Normalt så orsakar boende inne i tätbebyggda städer betydligt mindre utsläpp än folk som bor i glesbygd. Manhattan är miljövänligare än Björlanda. Haga är bättre än New Jersey. På det generella planet har du alltså fel.