Att tro att Sverige kan leva på turism är naivt

Omfattande turism drar stora mängder energi o from av resor. Turism är alltså något som måste minska i framtiden. Resandet måste minska, turismen måste minska. Det är en nödvändighet.  Turism är inte heller som kan skapa värden i ett samhälle. Turism är något som bara är möjligt om värden i from av produktion av olika varor redan skapats. Med andra ord kan inte världen eller ens ett större land leva på turism allena. Turism kan inte ersätta gruvnäring. Inte på något sätt.

Därför finns jag uttalandet från protestmötet mot utplundringen av Sveriges resurser som i lördags ägde rum i Stockholm naivt och klimatfientligt ur det stora perspektivet. Om än miljövänligt på det lokala planet:

Gå inte de utländska storbolagens ärenden! 
Utarma inte Sverige!

Gruvnäringspolitiken får inte lämna ett Sverige efter sig som är utplundrat på mineraler och oersättliga naturvärden.
Svenska skattemedel betalar för infrastruktur och Bergsstatens kunskapsuppbyggnad så att utländska bolag på enklast möjliga sätt ska kunna plocka naturtillgångar ur Sveriges berggrund. En gruva genererar arbetstillfällen under några tiotal år. Med stora dagbrott, ödelagda landskap och förstört grundvatten försvinner för evigt jobb inom jordbruk, skogsbruk, rennäring, förädling av jordbruksprodukter, turism och alla dess närliggande branscher som handel, transport, byggindustri och hantverk, fiske och jakt.

Turismen omsätter mer pengar än stål- järn- och bilexporten tillsammans. Turister kommer inte till Sverige för att titta på dagbrott. Rent vatten är en sällsynt resurs på jorden som vi människor inte klarar oss utan. Att låta stora gruvbolag riskera den är helt förödande! Det rimmar väldigt illa med det hållbara samhälle som ni politiker pratar om.

En budkavle kom från Ojnareskogen på Gotland till Girjas och Laevas samebyar i Kiruna. Budkavlen har nu rest till Jokkmokk, Tärnaby, Vättern, Öland och Skåne. Vi har samlats här i Stockholm idag för att ta avstånd från en gruvpolitik som permanent skadar vår miljö och ekonomi. Fler kommer att ansluta sig. Tillsammans utgör vi en stark röst, och vi kräver:

Skärp minerallagen – den får aldrig äventyra människors livsmiljö och möjlighet att försörja sig!

MKB skall utföras av en oberoende part!
MKB ska ta upp motparternas argument!
Inför rätt för kommuner att säga nej till exploatering av mineral, kalk, sand och berg!
Kräv noggranna prövningar i tidiga skeden innan prospekteringar påbörjas!
Låt miljöorganisationer få rätt att överklaga prospekteringstillstånd!
Återinför stoppregeln för arter och habitat vid prövning av brytningstillstånd för täkt och mineral!
Avskaffa bergsstatens envälde!

Ta miljömålens syfte i minerallagen och miljöbalken på allvar, till exempel tolkning av begreppet långsiktig hållbarhet!”

Jag håller med om en del i uttalandet, men är motståndare till annat. Exempelvis till skrivningarna om turism som jag redan klargjort. Jag är också mot omfattande ändringar av minerallagen och gruvlagstiftningen. De inskränkningar av äganderätten som finns i denna lagstiftning är nödvändig som jag ser det. Jag är också motståndare till kommunal vetorätt i dessa frågor då det helt riskerar lamslå nödvändig ekonomisk utveckling och förändring. Vidare  är det rena gallimattias att gruvbrytning i Sverige skulle hota vattentillgången i Sverige och i världen. Däremot kan gruvbrytning naturligtvis innebära risker och problem för vattenförsörjningen lokalt.

Men det är fel att jobb inom jordbruk och annat försvinner för evigt. Även dagbrott kan användas till annat och ge arbetstillfällen i framtiden. Till och med som turistmagneter som Dalhalla och Bolidens gamla gruvlinbana. Gamla nedlagda underjordsgruvor som Falu kopparguva och Sala silvergruva och stålindustrier är också viktiga turistmagneter. Så motsättningen mellan gruvnäring och turism verkar inte heller riktigt finnas. Det bedrivs också jordbruk inom områden där det tidigare funnits stora dagbrott i form av grustag, skifferbrott och bergtäkter.

Till sist, de största och de flesta gruvföretagen i Sverige är inte utländska. LKAB, Boliden, Lundin, Dannemora med flera är svenskägda. De flesta utländska bolag är dessutom små företag och inga jättar.  Den överväldigande delen av den mark som finns i områden där gruvbrytning är aktuell inte ägs dessutom inte av små markägare utan av storbolag och staten, av storgodsägare och storkapitalister.

Läs mer:

Sveriges ekonomi beroende av råvaruexport
Den svenska gruvboomen – ny stor gruva öppnar idag
Nödvändigt för Sverige att exportera råvaror
Bergslagen får nytt liv
Inte har järnhanteringen förpassats till historiens sophög
Mer järnmalmsbrytning i Norrbotten
Guldruschen i Västerbotten
Gruvbrytning i Gränna?
Gruvboom i Norrbotten
Boliden – Sveriges stora guldproducent
Lundin Mining – Sveriges tredje största gruvbolag
Prospektering efter ädelmetaller i Bergslagen

Intressant?
Media etc: SVD1, 2, Internationalen, AV1, Naturvårdsverket, SveMin, Frasse,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

PS: Med tanke på mitt tidigare inlägg om länkningar till högerextrema sajter från en del av de föreningar och individer som stod bakom aktionen i Stockholm kan jag meddela att jag varit i kontakt med flera personer som är aktiva i Urbergsgruppen. De tar kraftigt avstånd från rasister och rasistiska sajter. Jag har också noterat att länkar redan tagits bort på vissa av de sajter som hade dem och utgår från att även de som finns kvar på enstaka sajter blir borttagna.

Advertisements