Är integrationen sämst i Sverige?

Det påstår en mängd media idag. Uppgiften som ligger till grund för det påståenden är att färre invandrare i Sverige har arbete än i andra europeiska länder (med ett undantag). Jag har inte kunnat få tag på rapporten. Men det är uppenbar att enbart arbetslöshet inte kan ligga till grund för en bedömning av om integrationen fungerar bra  eller inte.

Dessutom handlar det sannolikt om att en enda grupp drar ner siffrorna för Sverige. De somaliska flyktingarna som klarar sig sämre i Sverige än i många andra länder. Min uppfattning efter att läst en rad studier om det är att detta beror på att rasismen i Sverige är mindre än i de flesta länder. Landets litenhet och de invandrade gruppernas litenhet omöjlöiggör skapandet av etniska enklaver där invandrare av samma ntionalitet och/eller etnicitet kan ge varandra arbeten.

Följaktligen är min slutsats att det inte finns något som tyder på att integrationen fungerar sämre i Sverige än i andra europeiska länder. Rapporten som det hänvisas till kan inte användas på det sättet. Arbetslösheten är inte ett vettigt mått på integration. Dessutom påverkas den ju av att Sverige tar emot flyktingar, andra länder i huvudsak arbetskraftsinvandrare. Det är givet att flyktingar från avlägsna delar av världen får det svårare än arbetskraftsinvandrare från närliggande delar av världen.

Läs också: Etniska enklaver gör att somalier klarar sig bättre i USA

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements