Industrivärden blir storägare i Ica

ICAHandelsbankens maktbolag, investmentbolaget Industrivärden har sålt sitt aktieinnehav i Höganäs AB till Wallenbergs FAM och Lindéns Lindéngruppen. Istället har man köpt 10% av aktierna i ICA (Hakon Invest AB):

Industrivärden har avtalat om att förvärva en aktiepost i Hakon Invest AB av ICA-handlarnas Förbund motsvarande 10 procent av röstetalet och kapitalet.
Hakon Invest AB som idag äger 40 procent av ICA AB har avtalat om att förvärva resterande 60 procent i bolaget av Royal Ahold NV.

Efter affären kommer Hakon Invest AB, som avses namnändras till ICA Gruppen, att omfatta verksamhetsområdena dagligvaror, bank, fastigheter samt non-food som innefattar övriga verksamheter i f d Hakon Invest. Som en del av finansieringen av transaktionen kommer Hakon Invest AB att genomföra en företrädesrättsemission.

Industrivärden avser att teckna sin del av emissionen samt att garantera nyemissionen tillsammans med ICA-handlarnas Förbund.

Huvudägare i ICA blir man dock inte utan det är ICA-handlarnas förbund med 51% av aktierna. Hakon Invest AB (blivande ICA-Gruppen AB) äger ICA AB (numera helt och hållet) med 21 000 anställda, Hemtex (ägarandel 68,5%) med 600 anställda, Cervera (91,4%, 300 anställda), Kjell & Company (50%, 350 anställda), inkClub (100%, 80 anställda) och Forma Publishing (100%, 350 anställda). Totalt cirka 22 700 anställda i helägda och delägda dotter- och intressebolag alltså.

Läs också:

Och:

  1. Handelsbanken / Industrivärden
  2. Browaldh – Handelsbanken
  3. Handelsbanken – banken som rundat kriserna
  4. AB Industrivärden – Handelsbankgruppens maktbolag
  5. Investment AB Promotion – Handelsbankens utvecklingsbolag
  6. Handelsbanken och skogsindustrin

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements