Kriskommission för den skånska sjukvården

Kriskommissionen

En ny hemsida som vill samla alla de berättelser och vittnesmål som finns om från och kring sjukvårdskrisen i Skåne har startats. Kriskommissionen. Det handlar om berättelser från personal, patienter ocn anhöriga.

I mars kommer dessa berättelser ligga till grund för en delrapport från kriskommissionen men redan idag har vi börjat lägga upp vittnesmål på vår hemsida. Berättelserna har antingen skickats in eller publicerats i öppna medier. Många vittnesmål försvinner på debattsidorna eller på facebook och syftet med sidan är att samla dessa på ett ställe.

Initiativet till kriskommissionen för den skånska sjukvården har tagits av vänsterpartiet i Skåne.

Kriskommissionen har också närvaro på facebook.

Svensson/Motkraft

Intressant?
Borgarmedia: HD, Skanskan1, 2, 3NSK1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements