Ärkekonservativ svensk tidningschef arbetade åt CIA

Herbert Tingsten

Herbert Tingsten var en mycket känd svensk antikommunist och ärkekonservativ (som jag uppfattade det som ung) tidningsman och statsvetare fram till och med 1960-talet (han dog 1973 och formellt var han liberal och innan dess socialdemokrat). Det har nu visat sig att hans statsvetenskapliga teorier inspirerades av och sannolikt utvecklades i samarbete med CIA:s propagandaorganisation Congress for Cultural Freedom (CCF). Tingsten var alltså delvis nåt så simpelt som en US-amerikansk propagandamegafon. Hans mest aktiva tid i CCF sammanfaller med den period som Tingsten också var chefredaktör i DN.  Det senare var han 1946-1959 och aktiv i CCF tycks han ha varit under hela 1950-talet.

Det hela är inget som jag är direkt förvånad över, men jag är kanske lite förvånad över att Eyvind Johnson, Harry Martinson och Birgitta Stenberg var medlemmar i CCF:s svenska gren, Svenska Kommittén för Kulturell Frihet. Men det var sannolikt inte känt vilken organisation som faktiskt finansierade verksamheten så de visst nog inte vad det var för organisation de var medlemmar i. Men Herbert Tingsten visste. Och DN var med andra ord i praktiken en slags propagandaorgan för US-amerikanska intressen under Tingstens chefredaktörskap. Frågan är hur det är idag?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Oerdoeg

    Per Wirtén lägger här ut texten om Tingstens förankring i den kulturradikala traditionen, med rötter i 1880-talet.

    http://www.dagensarena.se/magasinetarena/politikens-nollpunkt/

    Tingsten var republikan och ateist, och stod under en stor del av sin bana nära socialdemokratin. Man kan förvisso ha kritiska synpunkter på honom, men den som kallar honom ”ärkekonservativ” säger därmed mer om sin egen politiska ståndpunkt än om Tingstens.

    • Jag antar att du är för ung för att ha varit med på den tiden. Med dagens mått hade han sannolikt varit betraktad högerextremist, då (1960-talet) var han ärkekonservativ så som jag upplevde det. Det är rätt ointressant ur min synpunkt (men kanske inte ur allas) vad högersossen Wirtén tycker.