Fack gjorde pengar på arbetstillstånd

Flera fackliga företrädare för Västerorts LS, en lokalorganisation inom Syndikalisterna (SAC) har eventuellt skott sig på arbetskraftsinvandrare från främst Latinamerika. Om pengarna gått till organisationen eller till de enskilda fackliga företrädarna är dock lite oklart så det är inte helt säkert att de skott sig privat. Men utan tvivel är handlandet mycket oseriöst och inget som ska förekomma i en facklig organisation. Det är korruption och inget annat. Det är att utnyttja folk som vill ha ett arbete. Man har mot pengar förmedlat och sett till att skaffa fram arbetstillstånd. Det har handlat om rätt stora pengar, folk har betalat uppemot 40 000 kronor för ett arbetstillstånd i Sverige:

Flera medlemmar i Syndikalisternas lokala samorganisation, Västerorts LS, berättar för Ekot hur de med egna ögon sett handeln med arbetstillstånd. Det gäller personer från framför allt Latinamerika som betalat upp till 40 000 kronor för att komma till Sverige och arbeta, ofta inom städbranschen.

Ingen av de personerna vill låta sig intervjuas, de är rädda för att bli utvisade från Sverige. Men de vittnar om hur medlemmar i Syndikalisterna mot betalning erbjudit anställning i egna eller andras företag.

Ekot har tagit del av ett mötesprotokoll från Västerorts LS i oktober förra året, som visar att ordförande Ruben Tastas Duque har känt till den illegala handeln under en längre tid. Mötet hölls på Syndikalisternas huvudkontor i centrala Stockholm. Flera personer berättar också att de under hösten uppmärksammat Syndikalisterna på vad som pågått inom Västerorts LS.

Ruben Tastas Duque menar att de som sålt arbetstillstånd har uteslutits ur Västerorts LS, men SAC:s ledning verkar inte tycka att et hela skötts riktigt av styrelsen i Västerorts LS:

Syndikalisternas generalsekreterare Liv Marend säger till Ekot nu på morgonen att Syndikalisternas lokala samorganisation, Västerorts LS, uteslöts ur fackföreningen i lördags.

– Vi har uteslutit dem på grund av att stora delar av deras verksamhet strider mot våra principer och värderingar. De har haft en bristande intern demokrati och det är stora luckor i deras redovisning. Vi har sett att det har förekommit oegentligheter, säger Liv Marend.

Vilken typ av oegentligheter?

– Att man har ett system där man säger att man tar ut medlemsavgifter i förskott, mot att man administrerar arbetstillstånd, och det är ingen verksamhet som vi sysslar med överhuvudtaget, säger hon.

I höstas startade en internutredning och Liv Marend säger till Ekot att den visade att lokalavdelningen sysslade med verksamhet som inte är förenling med syndikalisternas principer.

Västerorts LS har alltså uteslutits ur SAC och så hör skriver man på SAC:s hemsida om det hela:

Beslutet om uteslutning av lokalorganisationen Västerorts LS kommer efter en omfattande utredning av missförhållanden i Västerorts LS.

Utredningen startades efter att centralorganisationen fick en kopia av den lokala revisorsrapporten. Revisorn själv hotades av uteslutning ur Västerorts LS för den kritik som han framförde mot Västerorts LS ledning.

SACs Centralkommitté (CK) sammanträder fyra gånger om året. På CKs februarimöte den 23 februari 2013 fattades beslut om omedelbar uteslutning av Västerorts LS efter att CK fått ta del av utredningen och hört en muntlig presentation av utredarna.

SACs CK antog ett uttalande där man motiverade sitt beslut. Detta uttalande samt utredningen som ligger till grund för beslutet har skickats till samtliga LS av SAC. Utredningen är intern för SACs medlemmar, som kan vända sig till sin LS för att få ta del av utredningen.

SAC har även skickat brev hem till samtliga medlemmar i Västerorts LS med information om uteslutningen, samt att de som vill ha en facklig verksamhet är välkomna att söka medlemskap i en annan LS i stockholmsområdet.

Vi tycker det är bedrövligt att papperslösa har drabbats av de problem som Västerorts LS själva skapat. Det är den lokala ledningen i Västerorts LS som bär det fulla ansvaret för det som inträffat. Många papperslösa riskerar också utvisning på grund av hur Västerorts LS hanterat detta.

Vi i SAC kommer även fortsättningsvis att organisera papperslösa och välkomnar drabbade medlemmar i Västerort som vill ha en facklig verksamhet att söka medlemskap i andra LS i stockholmsområdet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Fack gjorde pengar på arbetstillstånd”

Kommentarer är stängda.