Alla bär på fördomar – men alla är inte rasister

För att rasism ska bekämpas är det inte rimligt att hävda att alla är rasister. Det är på samma sätt inte rimligt att hävda att alla är sexister bara för att vi alla bär på förutfattade meningar om män eller kvinnor. Rasist är man när man anser att rasistiska uppfattningar är riktig, bra och korrekta, inte för att man ibland begår rasistiska handlingar eller ibland säger rasistiska saker. För det gör vi sannolikt allihop. Men de flesta människor är inte rasister.

Visst är det sannolikt så att i stort sett alla män inte lyssnar lika mycket på kvinnor som på andra män. Det är ett inlärt beteende, men det innebär inte att alla män är sexister. Sexister är vi bara om vi anser att den typen av beteende är rätt, riktigt och den rätta ordningen. Det gör inte de flesta människor. Inte de flesta män.

Om man i motsats till mig hävdar att alla är rasister som exempelvis Karim Jebari gör i ett blogginlägg på sajten Politisk Filosofi hamnar man i två problem. Det ena är att rasism inte kan bekämpas genom att stoppa nazistiska grupper eller rasistiska partier. Sverigedemokraterna är inte sämre än Vänsterpartiet och det senare partiet är inte bättre än nazister. Gatumanifestationer blir meningslösa, massdemonstrationer mot rasism betydelselösa liksom all form av kamp som inte går ut på att få varje individ att erkänna sin egen rasism och förändra sig själv. Denna totalt individualistiska inställning är naturligtvis helt ohållbar, helt omöjlig, helt felaktig och dessutom knappast marxistisk. Uppfattningen innebär att man totalt ogiltigförklarar kollektiv kamp och organisering.

Det är inte heller ett rimligt sätt att förklara strukturell diskriminering. Strukturell diskriminering beror inte enbart på att vi alla har inlärda fördomar och attityder utan också på vad som sannolikt är ren naturliga och biologiska orsaker. Det är naturligt för människor att bry sig mer om de närmaste, familjen och släkten än om främlingar. Det är naturligt att vara misstänksam mot avvikande (annat utseende, andra namn, konstig språk sov). Det är inbyggt i en mänskliga naturen helt enkelt. Därmed finns det också inbyggt i mänskliga samhällens strukturer och leder till bostadsdiskriminering, segregation, rasism, arbetsmarknadsdiskriminering osv. Men det kan motarbetas.

Det kan dock inte motarbetas genom att hävda att alla är rasister, att vi var och en måste erkännna det och bättra oss. Inte genom den typen av postmoderna, individualistiska religiösa inställningar och attityder. Utan genom kollektiva och strukturella åtgärder. Åtgärder som bara kan vidtas genom att fatta politisk beslut. Det handlar om lagar som förbjuder sådant beteende som inte är önskvärt, det handlar om lagar som innebär att vi motverkar det som vi inte vill ha, det handlar om hur vi skriver och uttrycker oss, det handlar om hur vi bygger upp samhället. Kvotering och liknande lösningar är också åtgärder som kan tas till i vissa fall och situationer.

Det handlar om politiska beslut för att motverka rasism, segregation, kvinnohat osv. Det handlar om beslut som leder till mer jämlikhet, mindre klasskillnader, mindre löneskillnader, tillräckligt med billiga bra bostäder, tillräckligt med jobb, kortare arbetstid, mer kollektivt och gemnsamt solidariskt samhällsbygge. Sådant motverkar också rasism och sexism. Trygga människor mår bättre, är mindre rädda, mindre rasistiska och mindre sexistiska.

Det andra problemet man får om man resonerar som Karim Jebari är att ingen lyssnar. För att kunna bekämpa rasism krävs att man tillsammans utarbetar lösningar. Men börjar man som Jebari med att kalla alla för rasister så är det mycket få som kommer att lyssna.

Det absurd är att Karim Jebari presenterar individualistiska nästan religiösa förlag som svar på ett inlägg av Jasenko Selimovic som i sig också är totalt individfixerat på så sätt att denne helt förnekar att det skulle finnas rasistiska strukturer. I slutändan får bägges inställning dock samma resultat, rasism kan inte bekämpas. Selimovic säger i princip att det är bäst att blunda, Jebari säger att alla är lika dåliga. Resultatet är att rasismen finns kvar, inget går att göra. Lösningen på rasismen och sexismen som problem finns inte på det individuella planet, men det är vad både två föreslår. Deras uppfattningar är två sidor av samma individualistiska mynt och ingen av dem har rätt.

Intressant?
Mer: Mattias Hagberg
Borgarmedia: SVD, AB1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Intressant inlägg, som faktiskt tangerar mina tankegångar om den naturliga misstänksamheten människan (som de djur vi är) har mot det som är främmande och okänt. Det är alltså inte något som har med vit hudfärg och göra, som så många vill göra gällande. Denna ”rasism” finns hos alla människor.

  Nu vet jag inte om du menar att denna misstänksamhet är naturlig i den meningen att den är mer eller mindre omedveten? Att det är någonting som styrs av hjärnans automatiska reaktioner som är nedärvda genom historien. En del av vår hjärnas utveckling.

  Men om du menar det, tror du verkligen att den går att lagstifta bort?

  • Jag tror att det både är nedärvt och inlärt, men som allt kan det också påverkas genom hur vi lever och verkar. Därför spelar hur vårt samhälle ser ut roll. Dvs vi kan hantera vår natur på olika sätt, som är olika bra och dåliga. Vi kan alltså minska konsekvenserna av vår naturliga misstänksamhet. På sikt också minska den misstänksamheten.

   • Jag håller med om att om samhället mår bra så står det starkare, folket känner nog inte oro på samma sätt, känner inte att det har någonting att förlora. Men grejen idag är ju att samhället mår inte bra, trots att vi har det så bra materiellt.
    Därför är det enligt mig inte särskilt förvånande att det finns sk ”strukturell rasism” Jag hävdar att det beror på att samhället, ekonomin, kulturen inte är beredd med denna ”massinvandring” (min definition av massinvandring: att man lassar in folk utan att kunna erbjuda dem drägligt liv på samma villkor som de som redan bor här)

    För att den sortens invandringspolitik som bedrivs idag så måste man forma om samhället, ekonomin och människors sätt att tänka (kulturen) först. Allt måste anpassas till en gränslös värld innan man inför den gränslösa världen.

    Det är fenomenalt förutsägbart att det blir konflikter om man först skapar ett samhälle/ekonomi som bygger på ett nollsummespel mer eller mindre och sen kräver att detta ska anpassas till ett experiment som aldrig tidigare i historien praktiserats.

    Kort sagt: Man skördar det man sår. Det är fint och så att ha visioner, men de bör vara realistiska.

    • oops. Nu gick jag nog utanför ämnet lite. Sorry. Jag menar att de naturliga instinkter vi har förstärks när vi känner oss hotade och därmed motståndet mot visionerna. Jag tror inte att de, naturliga instinkterna vi har, inom överskådlig framtid går att programera om med ”våld”. De har utvecklats under miljoner med år.

     • Ingen fara. Vi är inte överens om att den invandring vi har kan kalla massinvandring. Men problemen du beskriver är reella. Jag tror att de är överkomliga. Men det är lite off-topic som du säger. Så jag hoppar fortsatt diskussion.

 • Håller inte alls med dig. Tror inte det är genetiskt att vi är misstänksamma mot främlingar. Det är något som mycket påtagligt ärvs via våra beteenden. Och sen tror jag att det är viktigt att vi verkligen ser rasisten, och sexisten, i oss själva. Det är absolut inget som gör det omöjligt att kämpa mot dessa strukturer utan tvärtom. När vi ser detta i oss själva så kan vi också bättre förstå och tala med dom som även medvetet omfamnar dessa tänkesätt. Genom att se det i oss själva kan vi relatera till dom som manifesterar det och hyllar det utan att sätta oss själva på piedestal, något som ju aldrig är bra för en meningsfull dialog. Det gör det inte heller mindre viktigt.

  Det kommer att vara lika viktigt att bekämpa manifestationen för rasism och sexism som innan men om vi inte samtidigt försöker göra upp med dom tankemönster som vårt samhälle ger oss så är vi dömda att återupprepa dessa manifestationer i all evighet.

  • Det är i stort bevisat att det är delvis genetiskt. Det har varit nödvändigt för att människa ska kunna överleva som art. Läs forskning om biologi och evolution. Men vad som är genetiskt och inlärt är också beroende på vartannat. Vad man utsätts för påverkar hjärnan och generna och vice vers.

   Vi kan aldrig bli av med rasism och sexism. Det kommer alltid att finnas och alltid behöva bekämpas. På alla sätt.

   Tankemönster bekämpas bäst genom kollektiva åtgärder och förändrad praxis i det stora. Kollektiv kamp och fokus på gemensamma lösningar är bättre än fokus på individ och tankemönster. Barnagans försvinnande i Sverige är det bästa exemplet.

   • Varför skulle man inte kunna bli av med sexism och rasism? Det kan jag inte förstå, mer än möjligtvis att din tolkning sprider ut sig. Om man tror att det är omöjligt så blir det också omöjligt.

    Och om du studerar evolution så ser du också att anledningen till människans framgång beror på att vi faktiskt kunnat samarbeta, och inte per automatik sett varandra som möjliga fiender.

    Men i annat håller jag med dig denna gången. Rasismen bekämpas bäst genom att öka jämlikheten och bryta segregeringen. Men om nu varken allians eller sossar-mp är intresserade av att föra sådan politik så måste vi ju bekämpa den på något annat vis. Eller hur? Den kan ju inte stå ohindrad medan vi väntar på en vänsterregering?

    Så på svaret om strukturer ska bekämpas individuellt eller strukturellt så blir svaret båda. Och när det inte finns förutsättningar för strukturell kamp så innebär inte det att individuell kamp blir meningslös – och tvärtom.

    • Därför att det är naturliga saker. Det finns inge perfekt samhällen. i all samhällen kommer det att finns rasister och sexister, Det kommer alltid att finnas brottslingar osv. Paradiset finns inte, utan är något vi ständigt måste kämpa för utan att kunna uppnå det. Det gäller att skapa samhällen där det lämnas så lite utrymmen som möjligt åt den typen av destruktiva beteenden och åsikter. Det gör man genom att skapa jämlika samhällen där demokrati och solidaritet genomsyrar allt. Men det utrotar inte våldtäkter, hat, hot, sexism, rån, rasism, fördomar, förtryck etc. Men det minskar förekomsten av sådana saker och motverkar tillväxten och förhindrar att sådana tankar får fäste i samhällskroppen och bland medborgare i stort.

     Jag har inget mot att man bekämpar det individuellt. Men fokus ska inte ligga där, fokus måste ligga på andra plan. Att fokusera på individ innebär att vi inte kan vinna. Att påstå att alla är rasister är inte heller behjälpligt på det individuella planet och det är därför ännu mer förkastligt än att bara fokusera på individ.

     Jag tror inte det är omöjligt att minska rasism is samhället. Men faktum är att andelen främlingsfientliga i Sverige legat kring 20% sen 1970-talet. Främlingsvänliga har däremot ökat sen början av 1990-talet från cirka 35% till cirka 50% idag. Det går att påverka (däremot inte utrota som sagt var). Om jag inte trodde det skulle jag knappats varit med om att starta Musik mot Rasism på 1970-talet, Stoppa Rasismen på 1980-talet, varit med om att introducera kampanjen Rör inte min kompis på 1980-talet, varit en av de ledande aktivisterna i Flyktingamnestikampanjen, en av dem som startade Göteborgs Nätverk mot Rasism, varit en av de drivande arrangörerna av Kristallnattsdemonstrationerna i Göteborg på 1980-talet och 2000-talet, medlem i Göteborg mot Rasism. Inte heller hade jag varit en av de som jobbar med en ny antirasistisk organisation, Stoppa SD och inte heller skribent på Flyktingbloggen. Jag tror knappast min inställning är ett problem i sammanhanget. Får jag lov att fråga vad du har gjort? Är det inte så att din inställning snarare är det som förhindrar aktivitet?

     • Det var trist att du kände att du kände att du behövde gå i försvarsställning. Det var inte min mening. Jag kände aldrig att jag anklaga dig. Om du kände det så var det inte min mening.

      Huruvida rasism och sexism är möjligt att utrota eller inte är ingenting vi kan veta. Men att det tar lång tid att bekämpa är vi säkert överens om. Vi människor blir ju präglade av våra föräldrar och vår samtid, och därmed blir vi också bärare av den rasism och sexism som finns i våra föreställningar. Men inget barn är rasist från födseln, det är något som präglas på oss. Jag tror egentligen vi är ganska överens. Och dom små skillnader vi har är inte värt att bråka om. Men ja, jag inser att jag själv bär på både rasism och sexism. Jag förväntar mig ett kön när jag ser ett litet barn i rosa, och ett annat när det är klätt i blått. På samma sätt blir jag kanske mer förvånad när en färgad inte kan klappa takten. Men jag inser också att det är fördomar och kan ta en aktiv ställning mot. Rasism är alltså inte alltid ett aktivt ställningstagande utan något som vi bär med oss från vår uppväxt. Och det är ingenting som har hindrat mig från att arbeta aktivt mot rasism. Tvärtom har jag ganska länge arbetat aktivt mot rasism så där kan jag bevisa att du har fel.

     • Du har rätt i att vi inte kan veta om rasism och sexism går att utrotat helt. Men eftersom jag är helt övertygad om att sådant är naturligt (naturliga saker kan vara både bra och dåliga, de flesta sjukdomar är naturlig och dåliga). Det är klart att man växer upp och får olika saker i den mänskliga naturen förstärkta av sin uppfostran. Därför kan man påverka rasism och sexism. Vi är överens.

      Men det jag skrev i mitt ursprungliga inlägg är att man inte kan kallas rasist bara för att man har fördomar. Det krävs mer för att man ska vara rasist eller sexist. Alla män är inte talibaner och alla människor är inte rasister. Hävdar vi det säger vi ju i princip samma sak som SD. De menar ju att olika folk ska leva åtskilda på grund av dessa folks olika kultur för att man är så olika att man inte kan leva ihop. Det är samma sak som att säga att alla är rasister och därför ska vi leva åtskilda. De menar att kvinnor och män har olika roller och att vi aldrig kan bli jämställda, ha lika rättigheter och skyldigheter. Att säga att män (s är talibaner eller sämre underlägsna varelser (SCUM-manifestet) får samma praktisk konsekvenser. SCUM-manifestet går ännu längre och argumenterar för att män ju faktiskt inte behövs.

      Det är bra att du är aktiv mot antirasism. Men man ska inte påstå att vissa inställningar leder till ditt eller datt som du gjorde. Det var ju ett angrepp med som jag ser det helt obefogade slutsatser och självklart måste jag då gå emot det.

 • Pingback: Lever vi i ett rasistiskt samhälle? | Svensson()