Efter Darwin

EvolutionsbiologiBoktips
Evolutionsbiologi
Mats Björklund
Studentlitteratur
ISBN:9789144039848

Efter Darwin

Jag läste en kurs i evolutionsbiologi på universitetet med engelskspråkig litteratur. Det är ett svårt ämne så visst är det lättare att förstå på sitt eget språk. Därför gratulerar jag Studentlitteratur till en mycket bra svenskspråkig grundbok i evolutionsbiologi. Det är en fin studentbok, men för tung för att vara populärvetenskap för den läsande allmänheten.

Boken avlivar myterna i ämnet; inga felande länkar, ingen determinism, inget syfte eller framåtskridande med evolutionen, ingen motsättning mellan arv och miljö, ingen genetisk vilja trots metaforiskt tal om ”själviska gener”, ingen koppling mellan naturens är (fakta) och kulturens bör (värdering), ingen specialställning för Darwin som bara satte igång processen.

Och ingen särställning för människan, hennes beteende eller samhälle – vilka också är underkastade de evolutionära lagarna. Här hänvisar dock Mats Björklund till fem skolor i ämnet, medan jag anser att dessa bara är olika versioner av evolutionär psykologi. Där hoppas jag Studentlitteratur kan göra en ny insats genom att ge ut en grundbok i evolutionspsykologi.

Hans Norebrink

Läs mer: Oskar, FoF, Fri Tanke, Goodreads, Google, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Köp boken på Bokus

Köp boken hos Adlibris

Advertisements