En webbundersökning säger inte ett skit

En stor enkätundersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter har frågat 93?000 personer över 18 år från alla EU:s 27 länder plus Kroatien och som definierar sig som hbt-personer – homo-, bi- eller transsexuella om de känner sig diskriminerade.

Problemet med undersökningen är att den är gjord på webben och därför egentligen inte bevisar eller belägger nånting. Det är eventuellt möjligt att urskilja att vissa länder är bättre och andra länder sämre, men att veta om Nederländerna, Sverige eller Danmark är bäst är faktiskt omöjligt.

Att länderna i Östeuropa är sämst är ju inte direkt en överraskning och att de nordiska länderna liksom Nederländerna tillhör de bästa känns inte heller som överraskande. Att som DN gör påstå att Sverige inte är bäst låter sig dock inte göras då undersökningen inte på något sätt är representativ för HBT-personer i Europa. Tendensen för såna här undersökningar är också att de som känner sig diskriminerade svarar i större utsträckning än de som inte gör det. Dessutom svarar grupper som är politiskt aktiva i större utsträckning än andra. Något som gör att påståenden om att den gruppen si och så är mer utsatt än en annan grupp inte går att belägga utifrån svaren i denna webbenkät.

En värdelös undersökning alltså. Oavsett vad Ulrika Westerlund från RFSL säger.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements