Späckhuggare vid Bohuskusten – inte första gången

SpäckhuggareRapporter om späckhuggare vid Bohuskusten tycks bli allt vanligare. De senaste åren har späckhuggare synts varje år. Sannolikt beror detta på att det är god tillgång på föda vid Bohuskusten.

Troligen är vi inne i en mindre så kallad sillperiod. Mindre främst på grund av att mängden sill i Nordsjön med omkringliggande områden rent generellt är mindre än vid tidigare sillperioder. Därför märks det kanske inte så tydligt. Det finns också gott om makrill.

Frånvaron av andra predatorer på sill och makrill som exempelvis torsk gör att det finns gott om sill och makrill för späckhuggare och andra valar (förra året sågs sillval i Bohuslän) att jaga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements