Upphandlingar ökar risken för korruption

Korruptionen i SverigeEn riskgrupp för korruption är tjänstemän inom stat eller kommun som har en central roll när det gäller upphandling. Men mutorna är ofta av mindre ekonomiskt värde. Det visar en rapport om korruption som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat i dag.  

Undersökningen bygger på anmälda ärenden hos Riksenheten mot korruption mellan åren 2003 och 2011. Totalt rör det sig om 684 avslutade ärenden och 1 248 påstådda gärningspersoner.

– Byggbranschen som redan utmärker sig för problem med ekonomisk brottslighet, sticker ut även i den här undersökningen. Nära en tredjedel av alla påstådda mutgivare är verksamma inom bygg- och anläggningssektorn, säger Lars Korsell, enhetschef på Brå. Riskfaktorn är att verksamheten består av projekt och det är viktigt att hela tiden komma i fråga för nya projekt.

Det är därmed inte förvånande att organiserad brottslighet sökt sig till just byggbranschen. Något som åskådliggjorts i samband med flera rättegångar om ekobrott i byggbranschen där personer med anknytning till främst Hells Angels figurerat.

I konkurrensen som uppstår vid upphandling, kan det innebära att mutor erbjuds och tas emot i flera led. Men oftast är det enklare typer av mutor som erbjuds. Det kan handla om konferensresor, tekniska prylar eller fina middagar.

Myndigheter som utfärdar tillstånd särskilt utsatta

Personer som ansvarar för tillståndsgivning och godkännanden ligger i riskzonen för att utsättas för korruption. Det handlar om verksamheter som bilbesiktning, alkoholutskänkning, livsmedelstillstånd och bygglov. Det är vanligt att korruptionen upptäcks av privatpersoner men också att den som erbjudits en muta, själv anmäler händelsen.

– Det finns en korruptionsproblematik i Sverige som bör tas på största allvar eftersom den påverkar myndighetsutövningen i enskilda beslut, säger Lars Korsell. Ytterst handlar det om allas likhet inför lagen. Korruptionen påverkar även förtroendet för privat och offentlig sektor. Men mycket görs och har gjorts, för att se över rutiner och minska utrymmet för korruption, maktmissbruk och jäv.

I rapporten föreslås en rad åtgärder för att förebygga korruption, bland annat behöver riskerna identifieras och kontrollsystemen förbättras. Brå föreslår också att riktlinjer, policyer, rutiner och liknande, upprättas eller ses över samt att utbildningsinsatser genomförs i syfte att öka kunskapen om korruption.

Otvivelaktigt är det också så att ökad privatisering inneburit ökad risk för korruption. Mer marknadsutsättning och mer privatisering har gett upphov till fler upphandlingar.  Upphandlingar är enligt Brå:s rapport korruptionsdrivande.

Svensson/Brå

Intressant?
Media: SR1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements