Bygg-Oleba

Olle Engkvist (1889-1969) startade 1922 en egen byggverksamhet som utvecklades till en av landets ledande byggentreprenadfirmor, Bygg-Oleba Olle Engkvist AB, med stor produktion av bostäder, kontorshus, industribyggnader m.m.

Bygg-Oleba prövade metoder för rationaliserad hantverksproduktion i s.k. seriebyggen (radhus i Ålsten 1932, smalhus i Hjorthagen 1934-37, bostadshus vid L.M. Ericsson i Midsommarkransen 1938-39, alla i Stockholm). Bland monumentalbyggnader som Bygg-Oleba uppfört kan nämnas rådhustillbyggnaden och konserthuset i Göteborg vid mitten av 1930-talet. Olle Engkvist och Bygg-Oleba är kända för sitt samarbete med kända arkitekter.

Olle Engkvist hade ett starkt engagemang för boende och kvalitet i boendet uttrycktes i ett antal uppmärksammade objekt som han både byggde och förvaltade – servicehuset ”Smaragden” för självförsörjande kvinnor på Kungsholmen 1938, stjärnhus och terrasshus i Gröndal 1943-52 samt Hässelby familjehotell 1955, alla i Stockholm. Olle Engkvist var 1933-47 ledamot av Bostadssociala utredningen, där efterkrigstidens svenska bostadspolitik förbereddes.

1945 ombildades företaget till aktiebolag, Olle Engkvists Byggnads AB, 1951 grundades Bygg-Oleba Olle Engkvist AB. Det förtsnämnda bolaget likviderades 1963, men ett nytt förtag med samma namn startades samtidigt.

1964 hade Bygg-Oleba Olle Engkvist AB 720 anställda. När Olle Engkvist dog 1969 så övertogs fastigheterna enligt hans testamente av en stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare. Fastigheterna har senare sålts och sen dess förvaltar stiftelsen enbart de pengar som försäljningen gav. Byggverksamheten fortsatt i företaget Bygg-Oleba Olle Engkvist AB och 1972 fanns det 680 anställda. 1979 köptes Bygg-Oleba Olle Engkvist upp av Anders Diös AB.

Läs mer: GP, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements