Amarant/Alluvia: Pengar ramlar in men ingen verksamhet bedrivs

Amarant Minings hemsida tas kopparfyndigheten Altos de Lipangue i Chile upp som om bolaget äger fyndigheten. Det gör man inte. Fyndigheten ägs av Medinah Minerals eftersom Amarant Mining inte fullföljt det köpekontrakt man gjort upp:

Most recently, Medinah Minerals entered into a Purchase Agreement for their 1508 claims on Alto de Lipangue with Amarant Mining LLC. The initial announcement of the Purchase Agreement was made February 10, 2012, though the purchase partner (Amarant Mining) was not revealed due to non-disclosure agreement in place until mid-July 2012 when the agreement was renegotiated. Since then, Amarant Mining was unable to abide by its financial terms of the Purchase Agreement and Medinah Minerals terminated the agreement accordingly. The following is the chronology of the events leading up to the termination of that purchase agreement as reported to shareholders on May 11, 2013 along with the notice of termination of the contract.

NOTICE TO MEDINAH MINERALS, INC.

May 11, 2013 On July 10, 2012, a final Purchase/Sale Contract was signed with Medinah Mining Chile wherein Johan Ulander and Amarant Mining Ltd. purchased 1,508 Altos de Lipangue mining claims located near Santiago, Chile. The Purchase Agreement sales price was $180 million with Medinah Mining Chile also retaining a 15% free-carried retained interest in all mining production profits. The Purchase Contract required a payment of $5.4 million on or before May 10, 2013, representing a 10% valuation of the 90 million shares of Alluvia Mining stock deposited with Medinah Mining Chile as security for the contract.

On February 10, 2013 notice of payment due was made to Johan Ulander and the Board of Amarant Mining Ltd., that was acknowledged.

On April 10, 2013 a Final Termination Letter Notice was sent to Johan Ulander and the Board of Amarant Mining Ltd. to abide by the Terms and Conditions of the Contract, or be deemed in default and the Contract would become null and void.

On May 11, 2013, the Purchase Contract became null and void and Amarant Mining Ltd. has officially been notified that the Contract has expired without performance as payments have not been received to date.

Effective May 11, 2013, Medinah Mining Chile will seek other joint venture parties interested in the, now available, 1,508 Altos de Lipangue mining claims.

Agerandet är exakt samma agerande som setts från Johan Ulander, Alluvia Mining och Amarant Mining vid tidigare tillfällen. Exempelvis när det gäller XS Platinum Mining, Willow Creek och  Global Gold (Valdivia). Dessa icke fullföljda investeringar har sen använts som lockebte för en rad investeringserbjudanden i form av obligationer, konvertibler och aktier:

Investeringserbjudanden 2010-2012

Contender HY1 Ltd
Erbjudande: Obligation
Tidpunkt: 2010
Maxbelopp: 120 Mkr
Handlades via Mangold/Bequoted

Contender HY2 Ltd
Erbjudande: Obligation
Tidpunkt: 2010
Maxbelopp: 15 miljoner euro
Minsta teckning: 1 Mkr
Ränta: 12 procent
Lösentid: 24-26 månader
Säkerhet: Aktier i GKL Growth Capital
Handlas via Mangold/Bequoted

Contender HY3 Ltd
Erbjudande: Obligation
Tidpunkt: 2010
Maxbelopp: 15 miljoner euro
Minsta teckning: 1 Mkr
Ränta: 12 procent
Lösentid: 24-26 månader
Säkerhet: Aktier i GKL Growth Capital
Handlas via Mangold/Bequoted

Contender HY4 Ltd
Erbjudande: Obligation
Tidpunkt: 2011
Maxbelopp: 14 miljoner euro
Minsta teckning: 1 Mkr
Ränta: 12 procent
Lösentid: 24-36 månader
Säkerhet: Aktier i GKL Growth Capital
Handlas via Mangold/Bequoted

GKL Growth Capital
Erbjudande: Konvertibel
Tidpunkt: 2011
Maxbelopp: 150 Mkr
Ränta: 10 procent
Lösentid: April 2013-mars 2014
Säkerhet: Företagshypotek i GKL Growth Capital

Chinova
Erbjudande: Aktier
Tidpunkt: 2011-2012
Maxbelopp: 90 miljoner RMB

Amarant Mining Erbjudande: Konvertibel
Tidpunkt: 2011-2012
Maxbelopp: 350 Mkr (höjdes senare till 500 Mkr)
Minsta teckning: 1 Mkr
Ränta: 8 procent
Lösentid: 2014-06-01
Handlas via Mangold/Bequoted

Conventus Commodities Minerals & Mining
Erbjudande: Aktier i Alluvia Mining
Tidpunkt: 2012
Maxbelopp: 60 Mkr
Kurs: 3,40 kronor
Alluvia handlas via Mangold/Bequoted

Alluvia Mining Ltd
Erbjudande: Konvertibel
Tidpunkt: Hösten 2012
Maxbelopp: 150 miljoner dollar
Ränta: 9 procent
Aktien handlas via Mangold/Bequoted

Amarant Mining Erbjudande: Brygglån
Tidpunkt: Hösten 2012
Maxbelopp: 40 Mkr
Minsta teckning: 2 Mkr
Ränta: 15 procent
Lösentid: 2013-07-09
Säkerhet: Aktier i Mineral Invest

Hur mycket pengar man fått in är inte klart. Vad som däremot tycks helt klart är att företagen kring Amarant/Alluvia/GKL/Conventus inte sysslar med prospektering efter mineraler och inte heller med gruvbrytning. Det liknar mest en karusell av bedrägerier och fiffel. Om det är så vet jag dock inte. Det skulle ju också kunna handla om att man tvättar svarta pengar på olika sätt. Det är kanske såna pengar som investeras. En slags jättelik tvättomat för svarta pengar alltså. Men det är bara spekulationer. Det hela är verkligen underligt, men pengar kommer in till Ulanders och Guldstrands bolag. Där tycks de försvinna. För nån egentlig verksamhet finns ju inte nån stans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , ,

Powered by Qumana

2 svar på “Amarant/Alluvia: Pengar ramlar in men ingen verksamhet bedrivs”

Kommentarer är stängda.