Lars Guldstrand och GKL Growth Capital

Lars Guldstrand är en av två personer som ständigt dyker upp i affärer kring olika gruvbolag som aldrig tycks bryta nån malm och heller inte ägnar sig åt prospektering. Bolagen ägnar sig istället åt att köpa eller försöka köpa, sälja eller försöka sälja rättigheter att bryta. Ofta blir det inget av köpen, men många fina prospekt har presenterats och dragits tillbaka. Många planerade börsintroduktioner har inte blivit av. Pengar har kommit och gått, bolag bytt namn, blivit uppköpta eller köpts upp, bytt ägare och verksamhetsinriktning på löpande band. Genom alla dess transaktioner är det svårt att förstå varifrån pengar kommer och vart de tar vägen. Speciellt som bolagen ofta hör hemma i skatteparadis eller andra länder utan insyn och skatter. Den andre som dyker upp i samma bolag är Johan Ulander. Den senare ska jag återkomma till.

Centrum för Lars Guldstrands verksamhet är GKL Growth Capital AB, ett bolag med fyra dotterbolag, Loxystem AB, G life AB (i konkurs), KMW Energi AB och Ecoenergy Scandinavia AB. I styrelsen för moderbolaget GKL Growth Capital Holding AB sitter Peter Lindh och Lars Guldstrand medan styrelsen för GKL Growth Capital AB också innehåller Fredrik Ramberg. De ingår alla bland de ledande personerna i GKL tillsammans med Roger Hassanov och Lennart Bernard.

Förutom de nämnda bolagen så anger GKL på sin hemsida att man också äger andel i Alluvia Mining, Amarant Mining och Equatorial Forest DRC. Hur det egentligen står till med ägandet i dessa bolag är något oklart och det finns en mängd olika uppgifter från olika källor och tidpunkter. Plus en mängd underliga affärer. Equatorial Forest hävdar att de har rättigheter till 450 000 ha skog i Kongo, ett land som knapp fungerar och där illegala eller tveksamma gruvoperationer och illegal skogsavverkning är legio. I styrelsen för bolaget sitter Lars Guldstrand, Peter Lindh och Hans-Göran Andersson. Den sistnämnde sitter också i Peder Sager Wallenberg Charitable Trust och bolag kopplade till den stiftelsen.

Dessutom hävdar GKL att man är delägare i Auriant Mining, MDM Engineering, Stellum Capital och Bringiton. MDM Engineering har ett moderbolag på Brittiska Jungfruöarna (BVI) och ett antal dotterbolag i ett annat skatteparadis, Mauritius, samt kopplingar till andra bolag i Monaco och BVII styrelsen för bolaget sitter Martin Smith, Bill Naim, George Bennet, Dominique De La Roche och Mark Summers.

Det är mycket osäkert om GKL faktiskt har något ägande i MDM Engineering, men företaget ingår utan tvekan i det nätverk med en mängd komplicerade och ogenomskinliga affärer som finns runt Lars Guldstrand. MDM uppger att man har verksamhet i Kongo, Ghana och Tanzania. I Ghana och Kongo uppger Alluvia också att man har verksamhet.

Stellum Kapitalförvaltning AB är ett svenska företag med Peter Lindh, Roger Hassanov, Fredrik Ramberg (också i Equatorial Forest DRC AB med flera bolag) och Pär Jacobsson. Bolaget ägs av Centum Holdings Ltd och om inte GKL äger del i Centum så ljuger GKL om att man äger del i Stellum. Att bolagen har samband är däremot uppenbart genom att de delvis har samma styrelseledamöter. Centum och Stellum tycks tidigare ha varit delar av en finanskoncern som ägdes av Wowern-gruppen. Wowern-gruppen har inget med Guldstrand att göra.

Ett annat företag med olika dotterbolag med namn som Centum eller Stellum nånting är Rådstorget Fastighets AB. Man gör uppenbarligen allt för att förvilla i företagsgruppen kring Lars Guldstrand. Moderbolag i den koncernen är Centum Holding Cyprus Ltd, hemmahörande i skatteparadiset Cypern. I styrelsen för Rådstorget finns Lars Guldstrand, Roger Hassanov, och Pär Jacobsson.

Bringiton är ett bolag som visserligen tycks existera men hemsidan vekar inte längre finnas.

Slutligen är det så att GKL inte står att finna bland de aktieägare som listas på Auriant Minings hemsida. Enligt hemsidan och enligt allabolag.se är istället Bertil Holdings Ltd moderbolag i koncernen med mer än 50% av aktierna och rösterna. Resten av aktierna är i huvudsak registrerade på förvaltare så det är möjligt att GKL faktiskt är delägare. Man har i alla fall varit det då Lars Guldstrand tidigare varit styrelsemedlem. Idag är Preston Haskell, Denis Alexandrov, Ingmar Haga, Andre Bekker och Peter Daresbury styrelsemedlemmar.

Auriant hette tidigare Central Asia Gold och där går GKL inte heller att hitta bland ägarna. Däremot Bertil Holdings Ltd, Greypson Investments Ltd, Spencer Energy A/S, Michail Malyarenko, Paal Hveem och en del andra vanliga investerare i mindre noterade företag. Ägare till Bertil Holdings Ltd är enligt vissa källor Preston Haskell. Såväl Bertil Holdings Ltd och Greypson Investments Ltd hör hemma på Cypern. Sannolikt är Nick Harwood ägare till Greypson.

Allt kring dessa finansföretag som Lars Guldstrand tycks ha intressen i är underligt. Namnskicket är uppenbart gjort för att förvirra, inte för att förenkla. Moderbolagen finns oftast i nåt skatteparadis, Ägandet man hävdar finns på det ena företagets hemsida går inte att verifiera på det andra bolagets hemsida osv. En hel del tyder på att företagsgruppen inte sysslar med seriös företagsverksamhet utan nåt annat.

Noterbart är också att olika bolag med namnet Centum varit inblandade i en rad underliga affärer varav några kritiserats av Finansinspektionen:

Delar av de försäljningsmetoder som används för att ta in kapital till sfärens bolag har dock kritiserats i skarpa ordalag av Finansinspektionen. Specifikt gäller det Nordisk Kapitalförvaltning och Contender-obligationerna. I maj i år återkallades alltså Nordisk kapitalförvaltnings tillstånd av FI.

Bolaget hette tidigare Centum Placering AB och ingick då i Centum-gruppen som delägs av GKL. Som avvecklingsbolag har bolaget bytt namn till Fiskaregatan XYZ AB.

Enligt Finansinspektionen kom en stor del av intäkterna från försäljning av Contender-obligationerna. FI kritiserade bland annat bolaget för att mörka ersättningen för försäljningen. Förutom 3 procents courtage fick bolaget en kick-back på 5 procent som kunden inte informerades om.

Finansinspektionen ansåg inte heller att kunderna fick rätt bild av risknivån på obligationerna.

”Nordisk Kapitalförvaltning har uppgett till Finansinspektionen att det anser att Contender är en produkt med låg risk. Finansinspektionens bedömning är dock att en investering i Contender är förknippat med hög risk”, skriver FI i sitt beslut och konstaterade också att:

”En avkastning på 12 procent per år är en avkastning som flerfaldigt överstiger avkastningen från en statsobligation och kan inte uppnås utan ett avsevärt risktagande.”

En annan plump i protokollet för Nordisk Kapitalförvaltning var att bolaget sålde en liknande obligationsprodukt åt bolaget HSF Securities som användes för att finansiera utköpet av Nordisk bevakningstjänst från Panaxia. Denna obligation marknadsfördes som en säker investering men långivarna riskerar nu att förlora stora summor efter konkurserna i Panaxia och Nordisk bevakningstjänst vilket Realtid.se tidigare rapporterat om.

En fråga som återstår att besvara fullt ut är var pengarna från HSF-obligationerna egentligen tog vägen.

På samma adress som många av Lars Guldstrands företag återfinns, Engelbrektsplan 2, kan man också hitta Mangold Fondkommission. Mangold Fondkommission är dotterbolag till Mangold AB och anordnar handel med aktier i onoterade bolag. Bland dessa bolag återfinns Guldstrandbolagen Alluvia Mining och Amarant Mining samt företag som Redland Farming, D. Carnegie & Co och Rederi AB Gotland. Bolagen på Mangoldlistan utsätts inte för någon form av kontroll. Mangold har inga ägare gemensamt med Guldstrandbolagen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,