Polisövergrepp mot flyktingar på Arlanda

Allvarliga missförhållanden tycks råda vid gränspolisen på Arlanda. Detta enligt en anmälan från ett antal poliser som menar att deras ledning pressar dem till att begå övergrepp och oegentligheter:

Nu slår en grupp poliser från gränspolisen på Arlanda larm om en rad missförhållanden i behandlingen av asylsökande flyktingar som anländer till flygplatsen. Enligt en anmälan som lämnats in till polisens internutredningar har förhör förfalskats och åklagare vilseletts för att de asylsökande ska anhållas.

Enligt poliserna bakom anmälan är det gränspolisens ledning som pressar dem att kringgå regler för att nå upp till de kvantitativa målen om antalet registrerade brott. Det är inte första gången som poliser på Arlanda slår larm om missförhållanden. Det senaste året har det gjorts en rad anmälningar kring hanteringen av bland annat asylsökande flyktingar.

–?Det blir ingen förbättring, det bara fortsätter på samma vis, säger en polis.

Det hela visar på en inhuman syn på människor som behöver hjälp och dessutom på det idiotiska med kvantitativa mål inom polisverksamhet. Att beivra många brott kan ju inte vara ett självändamål eller ens ett vettigt mål för polisen. Det enda vettiga målet är ju att minska antalet brott. Att förfalska förhörsprotokoll och begå övergrepp mot människor i syfte att uppnå kvantitativ mål är naturligtvis helt horribelt.

Den så kallade nedläggningsenheten på Åklagarmyndigheten (Riksenheten för polismål) har dock inte vidtagit några åtgärder till följd av anmälningarna utan lagt ner ärendena utan att utreda nånting. Detta visar återigen att utredningar av poliser eventuella brott inte genomförs korrekt och att den ordning som idag råder, den hantering som idag finns, kring dessa brott är helt orimlig. En särskild myndighet för att utreda polisers brott är nödvändig. Med åklagare och utredare som inte lägger ner anmälningar rätt av och som inte genomför undermåliga utredningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements