Multikulti-demokrati

Reserverad demokratiBoktips
Reserverad demokrati
Magnus Dahlstedt
Boréa

Multikulti-demokrati

Invandrarnas integration i samhället och demokratin är en nationell ödesfråga, och det angelägna ämnet för kritiska ”Reserverad demokrati – Representation i ett mångetniskt Sverige”. Boken problematiserar djupgående representativitetens (bristande) funktionssätt i vår representativa demokrati. Och ifrågasätter den historiska kopplingen demokrati-nation-folk-kultur, som (alltför) ofta tas för given.

Annars tycker jag det mesta av invandrarnas skildrade utanförskap liknar kvinnornas och arbetarnas andrahandsroller. Som vit, manlig, medelålders arbetare känner även jag mig ohörd och maktlös. Och det tror jag mer beror på politikernas självgodhet än på journalisternas tankemanipulation, vilket boken ständigt återvänder till.

Akademikern Dahlstedt skriver om ”det massmediala drev kring så kallade hedersmord…”. ”Drev”? ”Så kallade”? Det är ett bra exempel på hur kritiska synpunkter och granskningar av invandrare och mångkultur misstänkliggörs. Genom galopperande inflation av ordet kan motståndarnas argument peststämplas som ”rasism”.

Ett tips för att utveckla den tvärvetenskapliga ansatsen i boken: Använd evolutionspsykologi. Kanske vi människor har en medfödd social beteendetendens att konstruera kulturer av inneslutande-uteslutande identiteter-gemenskaper, med kollektiv mening-samtycke. Som ALLA nya medborgare får anpassa sig till, oavsett om de IN-FÖDS eller IN-VANDRAR till Sverige. Precis som nya på jobbet.

Hans Norebrink

Läs mer: LM, Google, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Bokus

Adlibris 

Advertisements