Det är väl klart ingen vill bli avlyssnad

Novus har gjort en undersökning. Om huruvida det svenska folket vill bli avlyssnat eller inte. De kom fram till det föga förvånande resultatet att folk inte vill bli avlyssnade. Men avlyssnade blir vi.

Av FRA som vidarebefordrar rådata till många andra underrättelsetjänster som de brittiska och de US-amerikanska. Säkerligen fler. Av Säpo som jagar terrorister och spioner där inga finns. Av MUST som gör samma sak som Säpo. Exempelvis i mitt hem och där jag brukar uppehålla mig. Bland de som jag kommunicerar med på telefon, genom mejl och på annat sätt. För avlyssnad är jag. Kommer att förbli. Avlyssnade är många andra som deltar i samma typ av politiskt arbete som jag gör.

Det är inte mycket jag kan göra åt saken. Jag gör aldrig nåt olagligt, det finns inga skäl till att övervaka mig. Inga skäl till att lyssna på mig. Inga skäl till att aktivt övervaka mig på det sätt Säpo gör periodvis.

Naturligtvis finns det inga skäl till att FRA avlyssnar och övervakar hela det svenska folket heller. Inte aktivt, men de lyssnar, kollar mejl och annat. De levererar rådata till US-amerikanska NSA med flera. Det finns absolut ingen anledning till det.

I mitt fall har jag lärt mig leva med det. Jag är övervakad. Det är mitt liv. Jag bryr mig inte om det. Jag är inte rädd för det. Förändrar inte mitt liv för att jag vet om det. Det är naturligtvis oacceptabelt men jag kan inget göra åt det. Inte heller finns det någon fungerande demokratisk insyn i underrättelsetjänsters verksamhet i Sverige. De lever sitt eget liv långt ifrån demokratin. Det är orimligt att det ska vara så. Alla underrättelsetjänsters verksamhet borde vara demokratiskt kontrollerbar. Så är det inte i Sverige idag.

Med total öppenhet så skulle vi se att det mesta de gör är totalt onödigt och meningslöst. Vi skulle kunna krympa dem till ingenting. Lägga ner det mesta. Ett första steg kunde vara att göra som i  Danmark. När en person blivit aktivt övervakad, avlyssnad, buggad, får den i efterhand reda på att så varit fallet, anledningen till det och möjligt att göra rättssak av det hela om övervakningen och avlyssningen varit uppenbart obefogad.

FRA:s, Säpo:s och MUST:s avlyssning, övervakning av och spioneri på det svenska folket är den demokratisk skandal som inga politiker tycks vilja göra nåt åt. Eller istället uppmuntrar.

Sen övervakas vi på olika sätt av privata företag också. Det är delvis en annan historia som också är ett problem. Men de kan ju sälja och säljer data till underrättelsetjänster. De överlämnar data till underrättelsetjänster. Det är alltså även det ett besläktat problem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • KerstinB

    Det ironiska är ju att Sverige genom att lämna ut denna data till USA, inte bara säljer ut Svenska folkets integritet, utan dessutom låter USA bedriva industrispionage genom att aktivt ge USA data.

    • Ja, Det finns mycket märkligheter när det gäller avlyssning och övervakning.

  • Pingback: Vad kommer härnäst? | Annarkia()