Ökar verkligen sexbrottsligheten?

Troligen inte. I alla fall finns det inget som tyder på det. Däremot har det under lång tid funnits en mycket kraftig ökning av antalet anmälda våldtäkter. Något som inte betyder en ökning av antalet verkliga våldtäkter eller sexbrott. Det finns två anledningar till ökningen av antalet anmälda våldtäkter, ökad anmälningsbenägenhet och förändrad lagstiftning där brott som tidigare inte var våldtäkter numera är det.

Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) som genomförs varje år som en frågeundersökning uppvisar ingen ökning av andelen personer som säger sig ha utsatts för våldtäkt.

En typ av våldtäkter som enligt NTU dock ökar är våldtäkter där det finns fler gärningsmän än en. Den här typen av våldtäkter har också ökat kraftigt bland antalet anmälda våldtäkter. Enligt uppgifter i en artikel i tidskriften Forskning & Framsteg nr 10/2013 från ungefär 100 anmälda våldtäkter år 1995 till över 500 år 2006. Flertalet, 78%, av dessa våldtäkter har två gärningsmän. Medelåldern bland förövare i gruppvåldtäkter är lägre än för våldtäkter generellt. En anledning till att denna typ av våldtäkter ökat är att konservativa och reaktionära synsätt på kvinnor, på relationen mellan män och kvinnor samt på sex, spridit sig alltmer bland unga människor.

500 våldtäktsanmälningar är mindre än 10% av det totala antalet våldtäktsanmälningar under ett år. Antalet våldtäkter med flera förövare är alltså i jämförelse med antalet våldtäkter totalt sett och antalet våldtäkter med fler än två gärningsmän är mycket litet. personer dömda för våldtäkt har ofta ett brottsregister sen tidigare, i allmänhet handlar det om stölder, misshandel och trafikbrott. Småbrottslingar är inte att lita på helt enkelt. I allmänhet begås den här typen av våldtäkter på fester och efterfester.

Det finns alltså i stort inget fog för de påstående som förs fram i DN om att sexbrotten ökat kraftigt i Stockholmsområdet. Att antalet dömda för sexuellt utnyttjande av barn ökat innebär ju ingen förändring i beteende, utan har med en lagändring att göra. Sexuellt utnyttjande av minderårig behöver inte betyda att det har handlat om en våldtäkt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements