Allt fler friande domar i våldtäktsmål – följd av lagförändringar

Ett examensarbete i juridik visar att andelen friande domar för våldtäkt ökat kraftigt från 2006 till 2010. Andelen friande domar var 22% år 2006 och 33% år 2010. Huvudanledningen till det ökande antalet friande domar är enligt uppsatsen ett antal domar i Högsta domstolen med prejudicerande verkan. Jag tror att de som skrivit uppsatsen har begått ett grundläggande misstag. För att en jämförelse över tid på detta sätt ska vara möjlig krävs att brottet som kallas våldtäkt är detsamma vid de olika tidpunkterna. Så är emellertid inte fallet. Lagstiftningen har ändrats mellan 2006 och 2010. I dagens våldtäktsbegrepp ingår betydligt fler saker än 2006. Det tror jag är huvudanledningen till att antalet friande domar ökar.

Att högre andel frias i våldtäktsmål i jämförelse med andra typer av brottmål beror på att bevisläget är mycket svårt. Ord står ofta mot ord och då ska brottslingen frikännas eftersom det då inte kan bevisas att en våldtäkt ägt rum. Annars sätts rättsäkerheten ur spel. En misstänkt och åtalad ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats.

Sen gör tidningsartiklarna misstaget att anse att antalet anmälda våldtäkter är ett mått på antalet våldtäkter.  Det är det inte. Förmodligen är mörkertalet mycket stort, även om det sannolikt minskat. Dessutom förekommer falska anmälningar och är det flera anmälda våldtäktsmän vid samma tillfälle är det flera brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements