Ny hållbar fiskeripolitik i Sverige

EU har beslutat om en ny mer ekologiskt och långsiktigt hållbar fiskeripolitik. Den nya fiskeripolitiken har välkomnats av miljöorganisationer som dock i allmänhet menar att det behövs mer. Den nya fiskeripolitiken bygger på individuella överförbara kvoter (ITQ) som innebär att fiskare kan köpa och sälja rätten till att fiska.

ITQ är ett system av nyttjanderätter som i grunden är bra även om viss regler om vad som händer om fiskare missköter sig och om tidsbegränsningar vore rimliga. Den nya fiskeripolitiken har förstås konsekvenser, däribland färre fiskebåtar och fiskare, koncentration till ett fåtal fiskeriföretag, minskad fiskerikapacitet och ökad lönsamhet. Vissa saker är utan tvekan bra, andra inte fullt så bra men överkomliga med tanke på att minskad fiskerikapacitet och minskat fisketryck är nödvändigt.

Torsk

Intressant?
Media: DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements