Sympatistrejk för portugisiska hamnarbetare

Idag är det en sympatistrejk i Göteborgs hamn och andra svenska hamnar. Med anledning av en konflikt i de portugisiska hamnarna.

Sympatistrejk

I över ett års tid har de Portugisiska hamnarbetarna kämpat för att få till stånd förhandlingar om ett kollektivavtal. Detta är en av de saker som bestämdes i den nya lag som efter många demonstrationer och strejker beslutades om 2012. Facken har tryckt på för att få till förhandlingar, men arbetsgivarna har förhalat processen. Under tiden har också en del hamnarbetare sagts upp och ersatts av arbetare ur en av arbetsgivarna nybildad pool (bemanningsföretag). Dessa arbetare är inte organiserade i något av de bägge hamnfacken. De är inte heller registrerade hamnarbetare. Att ta in dessa bryter mot ILO 137, som Portugal har ratificerat.

Sympatistrejken kommer att vara mellan 08.00 och 10.00 tisdagen den 4 februari. Strejkaktionen är beslutad i samråd med IDC-europa, vilket innebär att liknande aktioner kommer att äga rum över hela Europa den här dagen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements