Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visas i en ny studie i tidskriften Journal of Applied Ecology där forskare från SLU i Uppsala och Oxford i England gick igenom data från de senaste 30 årens studier.

Forskarna fann att den positiva effekten av ekologisk odling har varit stabil under hela 30-årsperioden, effekten har alltså inte visat några tecken på att minska allteftersom fler studier publiceras.

– Vår studie visar att ekologiskt lantbruk ofta har avsevärda positiva effekter på framför allt den vanliga biologiska mångfalden, säger Jan Bengtsson vid SLU och Sean Tuck och Lindsay Turnbull från Oxford, som lett studien.

– För många organismgrupper är ekologiskt lantbruk ett av flera redskap för att minska förlusterna av biologisk mångfald i det industrialiserade jordbruket, menar Jan Bengtsson, Sean Tuck och Lindsay Turnbull

Pollinerare och växter vinner mest på eko

Den positiva effekten av ekologisk produktion skiljer sig åt mellan organismgrupper. Artrikedomen av växter och pollinerare som humlor och bin var till exempel mer än 50 procent högre i ekologiskt lantbruk, medan mångfalden av markorganismer inte påverkades mycket alls. De positiva effekterna var dessutom större i landskap med sammanhängande åkrar jämfört med småbrutna mosaiklandskap.

Humla på blåklint

Studier från tropikerna saknas

Forskarna analyserade också hur representativa publicerade studier är för jordbruket globalt. De fann att olika grödor som sädesslag och grönsaker var tämligen väl representerade. Däremot har så gott som alla studier gjorts i industrialiserade länder.

– Det är förvånande att det saknas studier från stora områden i tropikerna och från utvecklingsländer, säger Jan Bengtsson och Lindsay Turnbull.

– Varför finns inga studier från exempelvis kakao- och bananodlingar där vi vet att man använder stora mängder bekämpningsmedel? Det är produkter som finns i nästan alla affärer i våra länder men vi vet inget om hur ekologisk odling av bananer påverkar den biologiska mångfalden. Här finns en viktig kunskapslucka som behöver fyllas, påpekar Jan Bengtsson och Lindsay Turnbull

Ekologisk odling positivt för mångfalden

Fördelarna med ekologisk produktion är ofta omdiskuterade. Men när det gäller biologisk mångfald visar denna studie, i likhet med tidigare studier baserade på ett mindre datamaterial, att ekologisk odling är övervägande positivt och ytterst sällan har negativa effekter. De gynnsamma effekterna på mångfalden av pollinerare och naturliga fiender till skadegörare indikerar dessutom att ekosystemtjänster som lantbrukaren har nytta av också gynnas av ekologiskt lantbruk. Men det är en annan historia som är betydligt sämre undersökt.

Undersökningen publiceras denna vecka i den ansedda engelska tidskriften Journal of Applied Ecology. Forskarna gick igenom data om artrikedom i ekologisk och konventionell odling, huvudsakligen jämförelser mellan fält eller gårdar i 94 studier publicerade från 1989 och framåt. De mätte dessutom olika landskapsmått, såsom andelen jordbruksmark, med hjälp av satellitbilder. Alla data analyserades sedan med hjälp av så kallad meta-analys-metodik, vilket blivit allt vanligare inom bland annat evidensbaserad ekologi och medicin. Arbetet i den sexhövdade internationella forskargruppen har finansierats av forskningsrådet FormasEkhagastiftelsen och NERC i England.

Svensson/SLU

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • . .

  Jag måste påpeka att detta inte tar hänsyn till den ökade kostnaden. Om man tog samma merkostnad som man har för ekologisk odling, och omsatte den i riktade miljöåtgärder inom konventionell odling, då skulle man få mångfalt mycket större nytta.

  De gifter som används inom ekologisk odling är nog så farliga för insekter. I många europeiska länder är de värsta av dem dock förbjudna. Används fortfarande på importerade produkter dock. I USA har ekologiska odlare dessutom undantag att använda konventionella mögelmedel i fruktodlingar, inget annat fungerar.

  Om vi vill ha riktig miljönytta skulle vi odla GMO anpassad för att inte behöva besprutas. Vi skulle, med samma produktionsbortfall, ha råd att aktivt destruera 20-30 procent av skördarna när de blir infekterade, istället för att behandla eller riskera smittspridning. Vi skulle till samma kostnad som naturgödsel eller att plöja ner var fjärde skörd baljväxter, kunna tillverka dyrt konstgödsel genom att binda kväve ur luften istället för att använda olja eller gas.
  Vi skulle kunna kombinera betesdjur, buffertar och öar natur i stället för produktionsbortfallet, men då kan vi inte destruera på samma aktiva sätt, men med GMO-kommer det samtidigt inte att behövas.

  Så ja, det är många fördelar med ekologisk odling. Men man får inte glömma att det är en ideologisk metod i första hand. Att det skulle ge miljönytta bara antar man. Och till viss del stämmer det. Men bara om man inte ser vad de pengarna skulle kunna göra istället.

  • Ditt resonemang har egentligen inte med saken att göra (biologisk mångfald) och saknar dessutom alla former av källor. Plocka fram källor, annars blir jag tvungen att ta bort det.

 • . .

  Du tog alltså bort min kommentar? Ok. Det är ett fritt land och din blogg. Känner mig lite dum nu när jag samlat på mig alla de referenser du efterfrågat. Men det för jag la ta. Jag kan bara hoppas du läser vad jag skriver innan du raderar…

  Det går gärna lite prestige i denna frågan. Problemet är, som i många andra fall, att man har svaret färdigt och letar bekräftelse. Det är stört på omöjligt att hitta någon vettig information för alla som har färdiga åsikter i frågan. Problemet med ekologiskt är, som sagt, att man siktar på att producera mat ”naturligt”. Inte miljövänligt eller hållbart. De sakerna bara antas följa.

  Det gör att man motsätter sig saker som konstgödsel. Som kan vara dålig, men inte behöver vara det. Det är en fråga om kostnad och i konventionell odling finns inte utrymme att välja de hållbara alternativen. Något som inte är tillåtet inom det ekologiska för det är ”onaturligt.
  http://appliedmythology.blogspot.se/2013/04/moving-towards-fossil-energy.html

  Natur-gödsel är inte heller nödvändigtvis ett perfekt alternativ:
  http://fof.se/tidning/2006/5/ekologisk-odling-gynnar-varken-miljon-eller-konsumenterna

  Man är även mot GMO:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21844695
  http://www.gmo-safety.eu/focus/1386.genetic-engineering-cultivation-biodiversity.html
  (Dessa länkar har direkt med biologisk mångfald att göra)

  Ekologiskt är INTE giftfritt. Det är fritt från konstgjorda gifter. Man använder gärna ”naturliga” gifter. Som i sig inte är bättre för miljön eller insekter.
  http://www.svensktsigill.se/PageFiles/865/BAS_11.3-SJV_Vaxtskyddsmedel_ekologisk_odlling.pdf
  http://blogs.scientificamerican.com/science-sushi/2011/07/18/mythbusting-101-organic-farming-conventional-agriculture/

  Giftighet för bin för några av de vanligaste ekologiska medlen:
  http://www.apidologie.org/articles/apido/abs/2007/03/m6090/m6090.html
  http://www.ipm.ucdavis.edu/TOOLS/PNAI/pnaishow.php?id=62

  Problemet är inte att ekologisk mat skulle vara mycket sämre i sig. Det är det inte. Det är lite hugget som stucket just nu. Problemet är, som sagt, att man suger upp befolkningens betalningsvilja med ett alternativ som inte är bättre. Givet samma merkostnad skulle man, igen, som sagt, kunna få mycket mer miljönytta. De åtgärder man gör idag driver kostnader men ger liten eller ingen miljönytta. Eller snarare ger det miljönytta lokalt. Men minskar produktionen så att effekten uteblir.

  Skulle man vidta vetenskapligt beprövade åtgärder, istället för ideologiskt betingande, skulle nytta bli mångfalt mycket större. Detta är det många som gör. Men de hindras från att göra det fullt ut av reglerna för ekologisk produktion. Dessutom finns det utrymme inom reglerna för att ägna sig åt ganska miljövidrigt jordbruk (så som tydligt framgår av länkar ovan), men jag hoppas detta är ganska ovanligt, åtminstone i Europa.

  Hoppas det framgår bättre denna gången att min åsikt inte är helt ogrundad.

  • Den kommer tillbaks. Bara dolde den. Tack för jobbet och referenserna. Jag var väl lite för het på gröten. Inte tillräckligt med tålamod. Du vet att jag är anhängare av GMO. Men jag är också anhängare av ekologiskt. Jag menar att GMO kan underlätta ekologisk odling.

   • . .

    Det kanske inte framgår. Men jag är anhängare av ekologisk odling jag med. Men jag anser att ekologisk bör betyda i samklang med miljön och med så lite biverkningar som möjligt. Det var så jag trodde det var, ända tills KRAV kom med anvisningar för att bli certifierad för produkter vilka jag producerar. De reglerna var helt enkelt omväxlande meningslösa eller ibland försämringar för djuren och miljön. Någon enstaka regel var ok. Men det var utan undantag sådant vi redan gjorde ändå. Det kunde vara sådant som att material inte fick vara av plast utan skulle vara av trä. Trots att trä måste desinficeras med ekologiska, men miljöskadande, kemikalier medan plast kan tvättas med ljummet vatten och håller för alltid. När djuren var sjuka skulle man vänta in i det sista, med risk för smitta, innan man medicinerade. Med samma som man medicinerar vanligen, men i högre doser.

    Inget krav på destruktion när det gått för långt, vilket vore rimligt. Inga hårda regler att medicinera i ett tidigt skede (många slarvar med detta!). Inga krav på att aktivt bedriva avel… Med tanke på att man kan ta dubbelt betalt så borde man kunna göra mycket mer.

    När jag började efterforska detta med ekologiskt så visade det sig, som jag observerat ovan, att det inte alls var ekologi som var den primära ledstjärnan; Utan ”naturlighet”. Något som definieras per kommitté (?) .

    Det gör mig lite ledsen faktiskt. Det var ganska bekvämt att gott samvete ingick i priset. Nu måste jag faktiskt göra aktiva val…

    • Jag har hört just det om krav från andra. Jag känner också flera småskaliga fåruppfödare, äggproducenter etc. De producerar ekologiskt men vill inte ha kravmärkning, framförallt för att det kostar för mycket pengar. De säljer i stort sett allt privat, slaktar på mindre slakterier etc.

 • Pingback: Staden har större biologisk mångfald än landet | Svensson()

 • Pingback: ”Grön skatteväxling”? | Varghjärta()