Återigen – det är inte flest sexbrott mot kvinnor i Sverige

Det finns en undersökning som är mycket bättre än all andra om vi vill veta hur mycket sexbrott som begås i Sverige eller mot kvinnor i Sverige. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Alla andra undersökningar utgår från en felaktig urvalsgrupp, har för låg svarsfrekvens eller utgår från anmälda sexbrott. De två förstnämnda problemen gäller även EU:s nu publicerade undersökning.  Sveriges lagstiftning gör att det anmäls mycket fler sexbrott här än i andra länder. Fler brott är sexbrott och dessutom är anmälningsbenägenheten mycket högre än i de flesta andra länder. I ett land som Sverige accepteras inte heller saker som kvinnor i en del andra länder accepterar. Det betyder att fler händelser kommer att ses som sexuella trakasserier och andra typer av sexbrott. Underrapporteringen är stor i många länder.

Om en man i Sverige säger till en okänd kvinna att hon är vacker kan det med all sannolikhet uppfattas som ett sexuellt trakasseri av en del kvinnor och kan också vara det, men måste inte vara det. Jag misstänker att motsvarande situation i Italien skulle betraktas som sexuellt trakasseri av speciellt många kvinnor. Även om det enligt svensk uppfattning är det.  Så här står det i NTU:

Utsattheten för sexualbrott har varit relativt oförändrad de senaste åren. I NTU 2013 uppger 0,8 procent att de utsatts för sexualbrott under 2012.
• Utsatthet för sexualbrott är betydligt vanligare bland kvinnor än
bland män och vanligast i åldersgruppen 20–24 år.
• Den vanligaste brottsplatsen är en allmän plats, och det vanligaste är att gärningspersonen är okänd för den utsatte.

[…]

Betydligt fler kvinnor än män uppger att de utsatts för sexualbrott. Under 2012 blev 1,4 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen sexuellt tvingade, angripna eller ofredade. Skillnaden mellan män och kvinnor har varit relativt oförändrad sedan 2005

Siffrorna i EU:s undersökning rimmar illa med hur det faktiskt är. Om 1,5 % av alla kvinnor utsätts varje år kan inte 45% av alla kvinnor ha varit utsatta. Inte ens under 80 års tid. För det är också välkänt att en liten grupp kvinnor utsätts för en mycket stor del av alla sexbrott. Samma kvinnor drabbas alltså om och om igen. Det gäller för alla brott mot person:

De som utsatts för endast ett brott (67 % av de utsatta) står för en dryg fjärdedel (27 %) av alla händelser och de som utsatts för två eller tre brott (21 %) står för drygt en femtedel (21 %), medan den lilla grupp som uppger att de har utsatts för fyra eller fler brott (12 %) står för drygt hälften av brottshändelserna (54 %). Ett annat sätt att uttrycka detta är att en mycket liten andel av den totala befolkningen (1,4 %) utsattes för drygt hälften av alla brott mot enskild person under 2012 (54 %).

Sverige är inte på något sätt det sämsta landet när det gäller sexbrott. Uppgifterna som nu sprids är helt enkelt inte korrekta. För sexbrott är i praktiken inte jämförbara eller mycket svårjämförda mellan länder. Beroende på olika inställning kring vad som är sexbrott och vad som inte är det.

Förutom NTU så har BRÅ också publicerat en rapport om sexualbrott där de tydligt anger minskad tolerans för sexualbrott som en stor anledning till ökat antal anmälningar i Sverige. Rapporten visar också att Sverige, Norge och Finland ligger lite över snittet i Europa i stort för andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott. Något som också främst avspeglar den lägre toleransen i de nordiska länderna. Fler anmälningar och lägre tolerans är tecken på att det är bättre i Sverige än i de flesta andra länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements