Dåliga poliser, dumma poliser, klantiga poliser och bra poliser

Det finns dåliga poliser. Påfallande ofta handlar det om poliser i Stockholm och Skåne. De kan inte lagstiftningen, underskattar nazisters hot, använder rasistiska uttryck och skapar olagliga register över folk på etnisk grund.

Det finns dumma poliser, i varje fall verkar det så när en polis i Hässleholm tror att det kan vara ordningsstörning när någon bjuder på tårta, eller när poliser i Örebro tror att kritik med medlemmar i sverigedemokraterna (SD) kan vara hets mot folkgrupp. Är det inte dumma är de bara klantiga. Rent dumma (och kanske också dåliga) är de poliser som försvara ingripandet mot en man som hade en banderoll med kritik mot SD. Ingripandet var naturligtvis fel från början till slut och det är bara dumma eller rent inkompetenta människor som kan hävda nåt annat.

Klantiga poliser finns det säkert överallt. Precis som dumma och okunniga poliser tycks sådant vara vanligare i små polisdistrikt eller på landet i de stora. Det kan vara en synvilla och kanske inte alls sant, men det känn så.

Bra poliser tycks det dock främst finnas i Göteborg. Jag vet att det finns bra poliser även på andra håll, men i Göteborg verkar de vanligare. De hörs och syns. I Göteborg finns Lars Christensen, polisen som alltid är human och som alltid tar tiggarna i försvar. Där finns dialogpoliser som Kalle Allard som yttrade dessa bevingade ord när ett SD-demonstration möttes av en motdemonstration häromdagen:

– Det finns ingen lag i Sverige som säger att folk måste vara tysta. Det måste i så fall vara en paragraf som jag missat. Sverigedemokraterna har rätt till sin opinionsyttring, och det har andra medborgare också.

Sist men inte minst har vi höga polisbefäl som insatschefen Martin. Fredman som så vitt jag vet tycker att vänsterdemonstranter ofta är skitjobbiga. En bra polis är han ändå:

Kommissarie Martin Fredman poängterar att även fem personer bland de protesterande göteborgarna utanför avspärrningarna omhändertagits av polis, sedan de förutom burop och busvisslingar använt megafon, gastutor och musikinstrument.

– Att ropa och bua ingår däremot i yttrandefriheten. Vi kan förstå att Björn Söder är upprörd, men han hade inte heller någon jättekraftig högtalare. Vi poliser ska se till att båda sidor får utöva sin grundlagsskyddade rätt att komma till tals. Sedan är det olyckligt om några väljer att ta det här för långt.

Vi bör fortsätta demonstrera mot rasism. Vi bör fortsätta protestera varje gång SD har ett möte. Vända ryggen till. Skrika och ropa på vårt håll. Det är bra. Ulf Bjereld formulerar det bra i ETC:

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, underkänner också SD:s resonemang. Han tycker att det är en förvirrad debatt om yttrandefrihet som följt i kölvattnet av protesterna mot SD.

– Enligt grundlagen har SD mötesfrihet, men det har motdemonstranter också. De får hojta och tjoa på sitt håll. Hur högt eller hur mycket är inte reglerat utan det får polisen bedöma, säger Ulf Bjereld.

– Man blandar också ihop motdemonstranternas rätt att demonstrera med huruvida det är lämpligt att de demonstrerar eller inte.

”Stärker en antirasistisk norm”

Han menar att det i debatten finns två olika huvudargument för att det inte är lämpligt att demonstrera mot SD:s torgmöten. Dels finns det de som tycker att det gynnar SD, och dels anser vissa att det skapar en odemokratisk kultur.

– Väldigt kortsiktigt kan nog SD tjäna någon procent i opinionen eftersom man hamnar i mediefokus. Samtidigt bidrar den här typen av demonstrationer till att stärka en antirasistisk norm i debatten. Det gör det omöjligt för något parti att samarbeta med SD, det motverkar deras strävan efter normalisering, säger Ulf Bjereld.

När det gäller polisen så tycker jag poliser i andra delar av Sverige borde lära av polisen i Göteborg. Där vet polisen hur sånt här ska hanteras. Uppenbarligen vet inte polisen överallt det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Catharina

    De uppskattande ord du skriver om den humana polisen i Göteborg är inget som Göteborgpolisens ledning instämmer i. Att, som Lars Christensen, vara en human polis med fokus på de ”mjuka frågorna” är verkligen inget som premieras. Efter att officiellt ifrågasatt polisledningens ”nya” arbetsätt som innebär mycket mindre tid till att bara vara just en human polis på stan till förmån för mer bötesskrivande väljer polisledningen i Göteborg att ”straffa” honom genom en obefintlig lönehöjning i år.(Polisens nya lönesystem går ut på att alla poliser graderas efter A,B eller C där A är sämst C är bäst. Man kan även bli ”streckad” vilket innebär att man i stor sett är oduglig) Denne humana polis blir ”streckad”, allt på grund av ovan nämnda kritik mot ledningen samt att inte bötfällt tillräckligt många människor. Detta händer alltså en polis som inte missköter sitt jobb utan oförtrutet varje dag väljer att finnas till hands på stan, för alla de som känner att de vill ha en polis tillgänglig som har tid att lyssna, rådgöra och förmedla trygghet och bara vara en human polis. Detta är inte värt något alls! Vad för polis vill vi egentligen ha i framtiden?

    • Jag vet problemen med pinnmätning och sådant. Verkligen inget jag tycker är bra. Genomför ledningen den typen av åtgärder är det förkastligt. Jag har mest med polisen att göra i samband med demonstrationer och sådant. Skulle pinnmätning användas i det sammanhanget skulle det blir en katastrof. Så även i många andra sammanhang. Att ha individuella lönesystem med godtyckliga bedömningar tycker jag är helt förkastligt.