Om en sosseregering slår mot privatskolorna är det bara bra

Valfrihet i sig är inget att försvara. Inte om det går ut över jämlikheten och innebär att privata företag och kapitalägare som inte betalar skatt gör vinster med hjälp av skattepengar. För så ser det ut i den svenska skolan.  Att förhindra att skattepengar hamnar i skatteparadis istället för att användas till en lika skola för alla är bra.

Om en ny regering skulle innebära att vinstdrivna privatskolor förbjöds och att kommuner fick veto mot start av privatskolor så vore det bra. Det skulle göra skolsystemet rättvisare, ge barn från olika typ av bakgrund mer lika skolförhållanden och på sikt minska ojämlikhet och diskriminering i skolan.  Det är bra saker. Viktigare saker än individuell valfrihet som i parktiken bara gynnar de rikare i samhället och missgynnar de fattiga.

Tyvärr tror jag inte att en regering ledd av socialdemokraterna kommer att begränsa möjligheten för skattesmitare att stjäla våra inbetalda skattepengar med hjälp av privatskolor. Enda möjligheten för att de skulle göra det är om Vänsterpartiet fick så mycket röster att de på allvar skulle kunna påverka politiken i Sverige. Många röster på Miljöpartiet hjälper inte. De har varit drivande i att införa det orättvisa och orättfärdiga skolsystem vi har idag. Även om den nu delvis tycks ha ändrat uppfattning är de inte pålitliga i frågan om privatskolor eller när det gäller vinstdrivna skattefinansierad välfärd där vår skattepengar hamnar i rika knösars och privata företags skattkistor i länder där de inte betalar nån skatt.

Intressant?
Media: DN1, 2, 3Moberg, Röda Berget, Arena,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements