Årets svenska Östersjöbonde producerar kött på Krav-märkt gård

Lantbrukaren Fredrik Andersson på Höckerstad gård utanför Gamleby i Västerviks kommun har utsetts till årets svenska Östersjöbonde 2014. Han ligger långt framme när det gäller ny miljöteknik och belönas för sina insatser att minska övergödningen av Östersjön. I september deltar han i finalen i Warszawa då regionens vinnare – Baltic Farmer of the Year 2014 – utses.

– Jag är både glad och hedrad och ser fram mot att åka till Warszawa. Att få pris för att göra något som man tycker är intressant och viktigt känns bara roligt, säger Fredrik Andersson.

Fredrik Andersson

Dennis Wiström, Västerviks kommun och Fredrik Andersson som utnämnts till årets svenska Östersjöbonde. Foto: WWF

Fredrik Andersson har på sin Krav-certifierade gård prövat det mesta för att minska näringsbelastningen till Östersjön – allt från våtmarker till fosfordammar och regelbundna näringsbalanser. Alla insatser anpassas för att minska påverkan på miljön och gynna den biologiska mångfalden och klimatet.

– Höckerstads gård är ett lyckat och bra exempel på vad man på gårdsnivå kan göra för att minska näringsbelastningen till havet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Gården har funnits i familjens ägo sedan 1930-talet och Fredrik Andersson har brukat den sedan 2006. Sedan 2008 driver han gården ekologiskt utan mineralgödsel – men med gödsel och urin från en grisgård – och genomför regelbundna växtnäringsbalanser. Nötköttsproduktionen är Krav-märkt sedan 2009. Djurbesättningen består av kor med kalvar för köttproduktion.

Fredrik Andersson är medlem i Greppa näringen och deltar i projektet Havsmiljö Gamlebyviken som drivs av Västerviks kommun och inkluderar flera gårdar.

– Övergödningen beror till största delen på ett systemfel i jordbrukspolitiken och inte på enskilda jordbrukare. Fredrik har visat att det går att vidta en mängd olika åtgärder och ändå bedriva ett effektivt och lönsamt jordbruk. Vi önskar lycka till vid finalen i Warszawa, säger Lennart Gladh, övergödningsexpert på WWF.

En vinnare i varje Östersjöland belönas med diplom och 1 000 euro och bjuds in till finalen under den stora jordbruks- och miljökonferensen i Warszawa den 23 september. Regionens vinnare utses till ”Baltic Farmer of the Year 2014” där priset är 10 000 euro och diplom.

Tävlingen ”Baltic Farmer of the Year Award” grundades 2009 och är öppen för jordbrukare, lantbruksorganisationer och andra berörda aktörer. Målet är att öka medvetenheten om alla goda initiativ som praktiseras på gårdar runt Östersjön. Tävlingen vill också förbättra det regionala samarbetet för att gynna god miljöpraxis inom jordbrukssektorn.

Fakta: Gården är på totalt 305 hektar åker och skötselavtal finns för ytterligare 100 hektar bete och 35 hektar åker. Odlingen består av spannmål och den dominerande grödan är vall. Om ett år har all åkermark strukturkalkats med KRAV-godkänd ekogips. Vid täckdikning har kalkfilterdiken anlagts, liksom fosforfällor vid åkrarna.

Vid skog och betesmark har fem våtmarker och dammar anlagts för att översvämningsrisken av åkrarna med näringsläckage ut i vattendragen. Flera är planerade och under genomförande. Diken med översvämningsrisk är i stor utsträckning släntade, vilket har ökat dikesbredden från 4 meter till 12 med bevuxna slänter.

I årets svenska jury ingår: Nils Björid, ordförande LRF Ungdomen, Anders Alm, miljödepartementet samt Lennart Gladh, WWF.

Svensson/WWF

Läs också:
Ekologiskt jordbruk = boskapsskötsel,
Många storjordbruk är ekologiska

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements