Vänsterpartiet: Låt personalen utveckla välfärden

Vänsterpartiet har idag presenterat ett förslag för hur de vill skapa en bättre välfärd genom att låta personalen större inflytande.

– När vi tar bort vinstuttagen kommer en del ägare att dra sig ur eftersom de bara är intresserade av vinsten. Det skiftet öppnar en historisk möjlighet för de anställda att ta över. Det vill vi stödja genom att se till att de får utbildning, hjälp att bilda kooperativ och bättre villkor när de behöver ta lån. Det är personalen och inte riskkapitalisterna som vet hur man ger en riktigt bra vård och hur man lär barn att läsa, säger Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt

För att driva på skiftet till en välfärd som utvecklas av personalen satsar Vänsterpartiet en miljard kronor till en fond för välfärdsutveckling. Fondens medel ska användas till att stödja personal som vill ta över privat verksamhet, men även till att öka personalinflytandet i den offentligt drivna välfärden.

– Även den offentliga välfärden behöver bli bättre. Det är dags att vi lämnar de stelbenta marknadssystemen bakom oss och istället litar på personalen. Med mer tillit och mindre detaljreglering kan vi låta deras kunnande och engagemang prägla välfärden, säger Jonas Sjöstedt.

– Vi ska ta bort vinsterna, men vi vill inte gå tillbaka till det som var innan. Nu tar vi nästa steg för en riktigt bra välfärd.

Vänsterpartiet föreslår i korthet:

¤ En fond på 1 miljard kronor till stöd för ökat personalinflytande och utveckling bort från marknadssystemen.
¤ Stöd möjligheten för anställda att ta över privat välfärdsverksamhet om de tidigare ägarna drar sig ur.
¤ Förbättra möjligheten för personalkooperativ och andra ideella aktörer att ta lån.
¤ Stöd offentlig verksamhet som ökar personalens inflytande, t ex i form av självstyrande enheter.
¤ Skapa ett center för välfärdsutveckling för att ta fram nya välfärdsmodeller och sprida goda erfarenheter.

Förslagen är bra förutom att de i stort fokuserar allt för mycket på privata alternativ i välfärd och allt för lite tar upp det viktiga att alla människor har rätt till samma välfärd. Något som helt fria val delvis motverkar och omöjliggör, oavsett ägarformerna i den privata välfärden. Som ett första steg bort från vinstdriven välfärd är dock förslaget bra. Men det är inte tillräckligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements