Tredubblade beslag av skjutvapen i tullen

Tullverkets beslag av skjutvapen har nästintill tredubblats jämfört med motsvarande period januari – juni de senaste två åren. Beslagtagna cigaretter har också ökat markant. En ökning i mängden beslagtagen kokain, kat och narkotiska läkemedel i pulverform märks också under första halvåret 2014. Mängden beslagtagen amfetamin och ecstacy har däremot minskat.

Tullverket gjorde under första halvåret 2014 över 3 400 beslag av narkotika- och dopningsmedel. Tullverkets kontrollverksamhet har fortsatt styrts till det tunga godsflödet, vilket erfarenhetsmässigt brukar ge större mängd beslagtagen narkotika men tar mer tid i anspråk. Ytterligare två mobila skannrar för kontroll av containrar och lastfordon driftsätts i Malmö respektive Göteborg under sensommaren. Smugglarnas tillvägagångssätt varierar över tid och det måste speglas i våra metoder och prioriteringar i verksamheten. I grunden handlar det om att öka vår analys- och selekteringsförmåga för att vara på rätt plats, med rätt kompetens i rätt tid och inte störa vare sig resandeflödet eller godsflödet i onödan.

Det första halvåret 2014 har Tullverkets beslag av skjutvapen nästintill tredubblats jämfört med motsvarande period de senaste två åren. Första halvåret 2014 beslagtogs 69 skjutvapen jämfört med 24 vapen under motsvarande period 2013. Beslagen består främst av pistoler och gevär, men även revolvrar och automatvapen förekommer. Frekvensen av vapenkontroller har ökat vilket resulterat i fler beslag av vapen. Tullverket har i och med det uppdraget vi fick tillsammans med Rikspolisstyrelsen från regeringen 2011 fokuserat på vapenfrågan. Vapenbeslagen har bland annat gjorts i Skåne, Göteborg och i Dalarna.

Tullverkets förmåga att upptäcka och förhindra vapensmuggling har ökat vilket återspeglas i beslagsstatistiken. Metoder för detta är bland annat underrättelsesamverkan, vapensökhundar och offensivare förundersökningar.

Under första halvåret 2014 har beslagen av cigaretter ökat markant jämfört med de senaste två åren. Cirka 32,9 miljoner cigaretter har tagits i beslag jämfört med 13,0 miljoner beslagtagna cigaretter januari-juni 2013. Bland annat har det gjorts stora beslag av cigaretter i Göteborgstrakten, vid Öresundsbron och i Stockholmsområdet. I Stockholm har flera större cigarettbeslag gjorts genom att använda den nya mobila skannern i godsflödet.

Ökning av kokain och kat men minskning av amfetamin och ecstacy

Statistiken visar en fortsatt ökning för mängden beslagtagen kokain jämfört med de två senaste åren. Under första halvåret 2014 beslagtog Tullverket 10,4 kg kokain, (2013: 6,7 kg, 2012: 8,4 kg). Den beslagtagna mängden kat uppgick till 7,4 ton (2013: 4,1 ton). Beslagtagen kat har nästintill dubblerats jämfört med samma period föregående år. Det är i stort sett samma antal beslag, men beslagen är större. Kat är numera narkotikaklassat både i Storbritannien och Nederländerna och en trend visar att fler beslag av kat görs i resandetrafiken med flyg bland annat vid Arlanda.

Även narkotikaklassade läkemedel i pulverform har ökat mycket jämfört med de senaste två åren. Över 68 200 gram har beslagtagits första halvåret 2014 jämfört med cirka 23 900 gram motsvarande period 2013. Motsatt förhållande är det för beslagtagen amfetamin som minskat, men antalet beslag är fler under 2014 (201 beslag 2014 jämfört med 186 beslag 2013). Mängden beslagtagen ecstacy har minskat (cirka 2 100 tabletter under 2014 jämfört med cirka 14 200 tabletter under 2013.

Svensson/Tullverket

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements